چرا دین نیاکان خود را ترک کرده‌اید؟

  ۲۷ دقیقه

  ۲۰ اُکتُبر ۲۰۲۱

نه تنها جسم انسانها به واسطهٔ نام عیسی مسیح از بیماری جسمانی شفا می‌‌‌‌یابد بلکه مهم‌تر از آن روح شان از بیماری روحانی یعنی گناه نیز رستگار می‌‌‌‌گردد. عیسی تنها راه به سوی رستگاری جاودان است نه کسی دیگری. زیرا عیسی حقیقتی انکار ناپذیر است. هر کسی که می‌‌‌خواهد به پدر آسمانی راه یابد، باید به عیسی و نام او اعتماد کند. به خاطریکه در او نجات است. در او زنده‌گی است و او خودش زنده است.

دانلود