چرا در برنامۀ تان تنها از تورات، زبور و انجیل صحبت می‌کنید؟

  ۲۶ دقیقه

  ۱۳ مارس ۲۰۲۰

کلام خداوند بر حق است و مثل گنج است. تمام کسانیکه به خدا ایمان و باور دارند باید که کلام او را بخوانند تا در تاریکی سرگردان نشوند. کلام او ابدی است. با خواندن کلام دانایی و فهم را دریافت می‌‌کنیم تا از راه راست منحرف نشویم.

دانلود