پیروان عیسی مسیح به خدای یکتا ایمان دارند

  ۱ دقیقه ۴ ثانیه

  ۱۲ مارس ۲۰۲۱

بسیاری هموطنان ما فکر می‌‌کنند که پیروان عیسی مسیح به سه خدا ایمان دارند. لیکن كتاب مقدس به ما می‌‌آموزد كه خداوند خدای یکتا و یگانه است و ما به عنوان پیروان عیسی مسیح به یك خدا یگانه ایمان داریم.

دانلود