پیام عیسی مسیح در وقتی مشکلات

  ۲۸ دقیقه

  ۵ ژوئن ۲۰۲۰

برای اینکه آبروی خانواده حفظ شود، محیط و فضای خانه طوری باشد که همه در آن به راحتی نفس بکشند. پیش از اینکه دختر خانواده دست به عمل خراب و یا فرار بزند، فضای خانه طوری صمیمی باشد که دختر خانواده بالای والدین خود اعتماد داشته باشد که به نظر او احترام می‌گذارند و به او گوش می‌دهند. در این صورت است که دست به فرار و یا کدام کاری دیگری نمیزند.

دانلود