پیام صلیب

  ۳۰ دقیقه

  ۱۲ اوت ۲۰۱۲

پیام صلیب بر آنان که در راه هلاکت است پوچ و بی معنی است، اما برای کسان که در راه نجات هستند قدرت خدا است. صلیب قدرت خدا برای نجات است و نجات از هرگونه زنجیر‌ها و آزادی از غلامی شیطان. تمام رنج که مسیح در صلیب دید بخاطر گناهان ما بود. او تاوان و مجازات گناهان همه ما را بر روی صلیب پرداخت و به ما یک زندگی نو بخشید. رفتن مسیح بر روی صلیب یک جنگ روحانی بین شیطان و مسیح بود که مسیح در این جنگ شیطان را شکست داد.

دانلود