پیام تبریک سال نو می‌لادی ۲۰۲۲ از طرف کشیش حسین آنداریاس

  

  ۲۸ دِسامبر ۲۰۲۱

دعا می‌‌کنیم سال ۲۰۲۲ سالی فرخنده, توام با برکت, صلح و سلامتی برای شما و خانواده‌های تان و تمامی مردم کشور عزیزمان افغانستان باشد

دانلود