⁨موسیقی بشنوید و آرام گیرید!⁩

اخلاق زندگی۲

  ۲۸ دقیقه

  ۸ سِپتامبر ۲۰۲۰

"ورزش و موسیقی دو سرگرمی متفاوت هستند ، اما از جهاتی ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند و هر دو تاثیر بسیار مهمی در زندگی افراد بازی می‌کنند.
"

دانلود

خلیل و نزیره

خلیل خلیل در نزدیکی‌های شهر کابل درافغانستان متولد و بزرگ شد. او ماستری خود را در کشور یوکرایین در رشته علوم اجتماعی و زبان و ادبیات روسی بدست آورده و در همین رشته در انستیتوت پیداگوژی کابل به حیث استاد ایفای وظیفه می‌نمود. نزیره نذیره نرس دندان است و با خلیل یکجا برنامه تلویزیونی پنجرۀ نور را میزبانی می‌نماید. نذیره وخلیل درسال ۱۹۹۱، زمانیکه درشهر دهلی مهاجر بودند، ازدواج نموده و صاحب چهار فرزند می‌باشند. خلیل و نذیره در سال ۱۹۹۳ عیسی مسیح را منحیث خداوند و نجات دهنده خود قبول نموده و دربین مهاجرین افغان و ایرانی در شهر دهلی خدمت نموده اند. هردوی این زوج علاقنمد هستند تا محبت خدا و ایمان شانرا در عیسی مسیح با دیگر هم افغانها بخش کنند.