پدر - خدا در ورای ما، فراتر از ما

  ۲۸ دقیقه

  ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۲

مردم می‌پرسند: چرا خدا را پدرتان می‌خوانید، آیا این کفر نیست؟ما پیروان مسیح خدایی را می‌پرستیم که در کلامش خود را به عنوان پدر معرفی می‌کند (خدا- فراتر از ما) و در محبت و لطف خود به ما اجازه می‌دهد که این پدر بودن را طبق درک خودمان درک کنیم. پدر بودن به این معناست که در تمام مراحل زندگی و در تمام نیازهای ما با ما باشد و ما را تنها نمیگذارد.

دانلود