وطنداران عزیز، خداوند شما را دوست دارد!

  ۴ دقیقه ۵۰ ثانیه

  ۱۳ ژانوِیه ۲۰۲۱

در این پیام کوتاه، برادر حسین عزیز برای ما در مورد محبت خداوند و نجات از طریق عیسی مسیح صحبت می‌‌کند. او از کلام خداوند نشان می‌‌دهد که خداوند چگونه محبت خود را برای ما اشکار کرد.

شما می‌‌توانید برنامه‌های عالی برادر حسین را در یوتیوب کانل او تماشا کنید: https://www.youtube.com/user/afghantv

دانلود