نوری که از شما در خلقت تازه می‌تابد

  ۲۹ دقیقه

  ۱۶ فِورِیه ۲۰۲۱

این وعده عیسی مسیح است هر که، او را بپذیرد، مسیح وارد زندگی او شده و زندگی او را روشن خواهد کرد
نور بودن‌ به‌ معنی راهنما یا به عباره دیگر قطب نما است. عیسی‌ مسیح خود نور جهان‌ است‌. پیروان‌ او نور وجلال‌ او را منعكس‌ می‌‌كنند. این نور عیسی مسیح چه می‌باشد؟

دانلود