نوروز ۱۳۹۹/۲۰۲۰

  ۲۸ دقیقه

  ۲۰ مارس ۲۰۲۰

بهار فصل تازه گی و سرسبزی است. بهار فصل زایش و نوشدن است. در نوروز مردم در جمع به تفریح و سبزه لگد کردن می‌‌روند و از هوای تازه استنشاق می‌‌نمایند. اما نوروز امسال در سایه بحران جهانی کرونا آغاز شد. نوروز امسال فامیل‌ها از هم دور استند و فامیل‌ها به تنهایی نوروز را تجلیل کردند.

دانلود