نوروز خجسته باد

  ۱۸ مارس ۲۰۲۳


بهاران خجسته باد

سال نو را با فیض، رحمت و آرامش مسیح عیسی شروع نماید

هر روز تان نوروز و نوروز تان پیروز و دنیا را برای تان شاد شاد و شادی را برای تان دنیا دنیا تمنا می‌‌نماییم، همیشه سبز وخرم و بهاری در فیض و برکت عیسی مسیح

باشید.

بهار، نشانه‌اي گويا برای زندگی دوباره است. وقتیکه ما به فصل بهار نگاه می‌‌نماییم  بهار، از زنده‌‌شدن دوباره طبيعت ، پس از ماه‌ها سردی و کرختی زندگی دوباره را به ياد مي‌آورد.

فصل بهار به ما می‌آموزد كه می‌توان حتی در زمستان سرد و کرخت، نااميد نبود و با اميد و دلگرمی، سردی‌ها و پژمرده گی‌ها  و بي‌ثمرگی‌ها و جمودها را به گرما و طراوت و ثمره‌ها و شكوفه‌ها تبديل كرد و سرشار از جوشش و شور و رونق و روييدن و باليدن شد. پس ما چگونه می‌‌‌توانیم سردی‌ها و پژمرده گی‌ها و بي‌ثمرگی‌ها و جمودها را به گرما تبدیل نماییم؟

 منجی عالم بشریت عیسی مسیح درین مورد می‌‌فرماید:

دزد می آید تا بدزدد، بکشد و نابود سازد. من آمده ام تا آدمیان زندگی یابند و آن را بطور کامل داشته باشند.
یوحنا ۱۰: ۱۰

عیسی مسیح برای نجات بشر حیاتِ درونی تازه‌  و تولد دوباره را به ارمغان آورد نه کدام مذهب و یا شریعت را. این زندگی تازه و یا تولد دوباره که از رابطه‌ای جدید با خدا بر‌می‌خیزد.

بهار الهام است برای ما که ازخواب بيدار شده، و با مردگی‌ها و پژمردگی‌ها بدرود نمود و به خدای زنده عیسی مسیح ایمان بیاوریم، اجازه دهیم تازگی حیات عیسی مسیح ما را احیا ساخته، دیدی نو، حیاتی نو، خدمتی نو و رویایی نو بر تن قلب و روح ما به ارمغان بیاورد.

دوستان گرامی، اگر شما در جستجوی این هستید، که زمستان زنده گی تان، به بهار جاویدان تبدیل شود، راهی را باید انتخاب کنید؛ که بتوانید از طریق آن به آرزوی تان برسید. این راه سپردن زندگی تان به دست‌های توانا عیسی مسیح است، پس او را پادشاه زنده گی خود بسازید، او زنده گی جاویدان به شما خواهد بخشید.

هموطن عزیز، از زمستان سرد و خنک بیرون بیا، بهار و سرسبزی، طراوت و خوشی در عیسی مسیح است، او برای کفاره گناهان تو به روی زمین آمد. برای تو مُرد و برای تو از مرگ قیام کرد. او درین بهارخجسته اینجاست با صدای رسا و قامتی جلال یافته به ما می‌‌گوید:

ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من نرمدل و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من خفیف و بار من سبک است.»
متی ۱۱: ۲۸-۳۰

باز کن پنجره‌ها را و بهاران را باور کن .باور کن به گفته‌های عیسی مسیح .

آیا هیچ فکر کرده‌ای که این درخت که به برکت بهار شکوفا شده‌، این نشانه قدرت خدا است که با تو سخن می‌‌گوید، بلی با تو. به تو می‌‌گوید:“ قوی باش‌، تحمل کن چرا که خداوند با روح القدسش و با نفس مسیحایش ترا شکوفا خواهد کرد. پس اعتماد کن در هر بیابانی که هستی بدان شکوفایی بهاری در انتظارت نشسته‌ است“

نوروز باستانی و همچنین بهار را به همه شما خوانندگان گرامی تبریک عرض می‌‌‌کنیم. باشد که فرارسیدن نوروز باستانی و فصل بهار انگیزه‌ای باشد برای نگرشی دوباره به خود ما و به "تغییر" که در اثر کار مسیح در ما انجام شده است.

در این‌ نوروزو آغاز فصل‌ بهار فرصت‌ خوبی‌ است‌ كه‌ نه‌ فقط‌ خدا را برای‌ همۀ‌ چیزهای‌ نو و بركات‌ روحانی‌ شكر نماییم، بلكه‌ اجازه‌ بدهیم‌ كه‌ روح‌ خداوند یك‌ كار جدید در قلبهای‌ ما انجام‌ بدهد و طوری‌ ما را عوض‌ بكند كه‌ دیگران‌ بتوانند تشخیص‌ بدهند كه‌ ما در مسیح‌ هم‌ یك‌ خلقت‌ تازه‌ و هم‌ یك‌ انسانیت‌ تازه‌ شده‌ایم.‌

برآمد باد صبح و بوی نوروز

به کام دوستان و بخت پیروز۱

مبارک بادت این سال و همه سال

همایون بادت این روز و همه روز

     ( سعدی)

مقاله‌های اخیرا