نقشه خدا برای زندگی ما چیست؟ چطور نقشه خدا را بدانیم؟

  ۲۹ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دوستان عزیز ما ضمن تماس با ما سوالی را مطرح کردند که نقشۀ خدا برای زندگی ما چیست؟ و چطور می‌‌‌‌توانیم نقشۀ خدا را برای زندگی خود بدانیم؟ طوری که همه می‌‌‌‌دانیم ، بسیاری از مردمان هستند که از راه‌های مختلف می‌‌‌‌خواهند خداوند را خوشنود بسازند که یا شنیده اند و یا فکر می‌‌‌‌کنند که خداوند از ما اینکار یا آنکار را می‌‌‌‌خواهد تا انجام بدهیم و حتی متأسفانه کسانی نیز در کشور ما یافت می‌‌‌‌شوند که می‌‌‌‌گویند باید به خاطر رضای خدا مردم را بکشیم تا خدا را خوش بسازیم و حتی در کشور‌های همسایه ما نیز مشکلات زیاد است که بعضی‌ها را اعدام می‌‌‌‌کنند و حتی یکی از بلند پایه‌های کشور شان گفت که باید مردم اعدام شود تا خدا خوشنود شود. این چیز هایست که انسانها فکر می‌‌‌‌کنند اما چگونه باید ما نقشه و پلان و خواست خداوند را برای زندگی خود دریابیم ؟

دوستان عزیز! به نظر ما بهترین جایی را که ما و شما می‌‌‌‌توانیم به آن رجوع کنیم و خواست و رضایت خداوند را جستجو کنیم، کلام خداوند است. می‌‌‌‌خواهیم از انجیل متی فصل هفت، آیۀ 21 را بخوانیم : گمان نكنید هر كه خود را مؤمن نشان دهد، به بهشت خواهد رفت . ممكن است عده ای حتی مرا ” خداوند “ خطاب كنند، اما به حضور خدا راه نیابند. فقط آنانی می‌‌‌‌توانند به حضور خدا برسند كه اراده پدر آسمانی مرا بجا آورند. پس باید ما ارادۀ خداوند را بجا بیاوریم و ارادۀ خداوند چیست؟ می‌‌‌‌خواهیم یک آیۀ دیگر را نیز از کلام خداوند بخوانیم. اول یوحنا، فصل 2 آیۀ 17:  

دنیا نابود خواهد شد و چیزهای‌ گناه‌آلود آن‌ نیز از بین‌ خواهند رفت‌، اما هر که‌ طبق‌ خواست‌ خدا زندگی‌ کند، همیشه‌ برقرار خواهد ماند.

دوستان عزیز ! پس اگر ما ارادۀ خداوند را در زندگی خود عملی کنیم، طبق کلام خدا، تمام چیز‌ها نابود می‌‌‌‌شوند ولی خداوند برای ما زندگی ابدی را می‌‌‌‌دهد، برای کسی که ارادۀ خداوند را بجا بیاورد. بعضی از دوستان ما فکر می‌‌‌‌کنند که خدا، خدای جبار و قهار است و بناً باید ما از او بترسیم و زمانی که نام خدا را می‌‌‌‌گیریم فکر می‌‌‌‌کنیم چون خدا قهار و جبار است پس باید ما را پیش آدمخوران بیاندازد و یا در دوزخ بیاندازد تا از بین برویم. نخیر دوستان عزیز ! کلام خدا این را به ما و شما می‌‌‌‌گوید که اگر اولاد تان از شما نان بخواهد آیا شما سنگ را به دستش می‌‌‌‌دهید؟ پس من که خداوند و پدر آسمانی شما هستم، هزاران مراتب نسبت به پدران جسمانی و زمینی شما مهربانتر هستم و واقعاً هم خداوند محبت هست و ما را دوست دارد و پیام خوش انجیل نیز همین است که خداوند ما را دوست دارد و به همین خاطر بود که یگانه فرزند خود را برای نجات ما به این دنیا فرستاد.

دوستان عزیز! اگر به کتاب تثینه در عهد عتیق کتاب مقدس ، در فصل 28 آیه 13 مراجعه کنیم چیزی جالبی را می‌‌‌‌خوانیم : خداوند شما را رهبر و برتر از همۀ مردمان دیگر می‌‌‌‌سازد، اما به شرطی که از احکام خداوند، خدای تان که امروز به شما می‌‌‌‌دهم از دل و جان اطاعت کنید.

در اینجا حضرت موسی با قوم اسرائیل حرف می‌‌‌‌زند و برایشان اینرا می‌‌‌‌گوید که اگر شما از اوامر خدا اطاعت کنید و کلامی را که خداوند به شما می‌‌‌‌دهد اطاعت کنید، بلند می‌‌‌‌شوید و زمانی پست می‌‌‌‌شوید که تنها راه بروید و اگر همیشه اراده ، افکار و خواست خود را براه بیندازیم و هر چیزی که دل خود ما می‌‌‌‌شود کنیم، پست می‌‌‌‌شویم و اگر ارادۀ خداوند را عملی نمائیم، در هر حالت و هر زمان خداوند ما را بلند می‌‌‌‌سازد و نمیگذارد که ما پست شویم و نمیگذارد که ما بر زمین بخوریم بلکه بخاطریکه ما ارادۀ او را بجا می‌‌‌‌اوریم، همیشه همراۀ ما قدم می‌‌‌‌زند.

دوستان گرامی! چطور می‌‌‌‌توانیم نقشۀ خداوند را در زندگی خود بفهمیم؟ بسیاری از مردم می‌‌‌‌گویند که ما کلام خدا را خوانده ایم و یا از کسی شنیده ایم و ما می‌‌‌‌دانیم که چه کنیم و می‌‌‌‌گویند که خداوند اینرا می‌‌‌‌خواهد ، آنرا می‌‌‌‌خواهد. اما باید گفت که شنیدن و یا تنها خواندن کافی نیست زیرا کلام خداوند برای ما می‌‌‌‌گوید که : شنوندگان کلام نباشید بلکه کنندگان کلام باشیم و باید اوامر خدا را در زندگی شخصی خود عملی نمائیم، اطاعت کنیم و نقشۀ خدا اینست که می‌‌‌‌خواهد ما ثمر بیاوریم ، ثمر بخش باشیم و میوه داشته باشیم که در اینجا می‌‌‌‌خواهیم در این باره نیز صحبت کنیم و سه نکتۀ مهم را یاد آوری نمائیم که در مورد سه نوع ثمر یا میوۀ ایست که خداوند می‌‌‌‌خواهد برای ما بدهد:

اولین ثمری که می‌‌‌‌خواهیم در موردش گپ بزنیم رفتار ماست. در انجیل متی فصل هفتم آیۀ 16 تا 20 نوشته شده است : ۱۶ همانطور كه درخت را از میوه اش می‌‌‌‌شناسند، ایشان را نیز می‌‌‌‌توان از اعمالشان شناخت . شما یقیناً فرق درخت انگور و خار بیابان ، و فرق انجیر و بوته خار را می‌‌‌‌دانید.  ۱۷ درخت سالم میوه خوب می‌‌‌‌دهد و درخت فاسد میوه بد.  ۱۸ درخت سالم نمی تواند میوه بد بدهد؛ درخت فاسد نیز میوه خوب نمی دهد.  ۱۹ درختهایی كه میوه بد می‌‌‌‌دهند، بریده و در آتش انداخته می‌‌‌‌شوند.  ۲۰ بلی ، به این گونه می‌‌‌‌توانید پیامبران دروغین را از اعمالشان بشناسید.

دوستان عزیز ! امیدوارم متوجه شده باشید که خداوند می‌‌‌‌خواهد رفتار ما و شما نسبت به مردمان دنیا فرق داشته باشد و ارادۀ خداوند اینست که همانطوری که یک درخت سالم میوۀ سالم می‌‌‌‌دهد ما هم میوۀ سالم داشته باشیم. در کردار ما ، در رفتار ما و مردم دنیا باید نور خداوند را در زندگی ما ببینند. زیرا این ارادۀ خداوند است و از کلامش می‌‌‌‌خوانیم که باید ما ثمر داشته باشیم و باید نسبت به مردمیکه در گناه زندگی می‌‌‌‌کنند، فرق داشته باشم. چرا؟ زیرا من یک مسیحی هستم و می‌‌‌‌خواهم تا ارادۀ خداوند در زندگی ام عملی شود.

نکتۀ دوم ثمر بشارت دادن به دیگران است. اگر به انجیل متی فصل 28 آیات 18 تا 20 مراجعه کنیم چنین می‌‌‌خوانیم:
۱۸ آنگاه عیسی جلو آمد و به ایشان فرمود: «تمام اختیارات آسمان و زمین به من داده شده است .  ۱۹ پس بروید و تمام قومها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعمید دهید؛  ۲۰ و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما داده ام ، اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دورترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم !

خوانندگان عزیز ! خداوند از ما می‌‌‌خواهد تا برویم و دربارۀ ملکوت خداوند و مژدۀ خوش انجیل به دیگران بگوئیم و این ارادۀ خداوند است. چیزی که در اول گفتیم این بود که خداوند اول می‌‌‌خواهد زندگی‌های ما تبدیل شود و بعد از اینکه زندگی ما تبدیل شد ما بنوبۀ خود همین پیام خوش را به دیگران برسانیم. چرا ؟ بخاطری که تمام اختیارات آسمان و زمین به عیسی مسیح داده شده است. پس باید مردم دنیا اینرا بدانند و صرف فکر نکنند که عیسی مسیح روح خدا هست و روح خدا فقط یک حرف است. نخیر باید بدانند که روح خدا چیست و ما و شمایی که قدرت خداوند را چشیده ایم و انجیل مقدس را خوانده ایم و قدرت انجیل را در زندگی خود می‌‌‌بینیم، باید برویم و این پیام خوش را به کسانی که تا حال نشنیده اند، برسانیم. چیزی دیگری را که می‌‌‌خواهیم در اینجا علاوه و بالای آن غور نمائیم اینست که بشارت دادن باج دادن و دروغ گفتن نیست که ما برویم و بگوئیم که بیائید و مسیحی شوید و کسانی هستند که به شما پول بدهند. نخیر دوستان عزیز! بسیاری از مردم وطن ما فکر می‌‌‌کنند که اگر یک کسی مسیحی شد، بناً او غربی یا آمریکایی می‌‌‌شود و برای او پول می‌‌‌دهند. که تمام این حرف‌ها دروغ هستند. من با یکی از دوستانی که با من حرف میزد و همین تهمت نا روا را یاد آوری کرد که وقتی شما مسیحی می‌‌‌شوید برایتان پول داده می‌‌‌شود و خود را می‌‌‌فروشید. من هم متقابلاً از او پرسیدم که خودت که مسلمان هستی، برای خودت چقدر پول می‌‌‌دهند؟ نه برایت پول نمیدهند. ولی آیا این دین را انتخاب کرده ایی؟ نخیر این دین از پدر و پدرکلانهایت برایت به می‌‌‌راث رسیده و پدر کلانهای ما تا امروز از همان دین به می‌‌‌راث رسیده پیروی کرده اند و امروز که ما حقیقت خدا و کلام او را یافتیه ایم ، که هرگز در دسترس ما نبود و امروز که خداوند دروازه را باز نموده تا این حقایق را بیابیم ، بخوانیم و داشته باشیم، چرا نخوانیم ؟ و چرا از حقیقت پیروی نکنیم؟

دوستان عزیز! ما و شما از حقیقت کلام خدا دور نگهداشته شده بودیم ولی ما باز هم خدا را شکر می‌‌‌کنم که حال خداوند برکت خود را به ما داده است و خصوصاً که کلام شیرین خداوند به زبان دری در دسترس ما و شما قرار دارد. پس ما و شما باج نمیدهیم و دروغ نمیگوئیم. چیزی که انجیل مقدس دربارۀ محبت خدا به انسان می‌‌‌فرماید ، همانرا به دیگران می‌‌‌رسانیم که خداوند شما را دوست دارد و عیسی مسیح می‌‌‌تواند حیات جاودان را ، منحیث بهترین تحفه ، به شما بدهد. در کلام خداوند هم می‌‌‌بینیم که وقتی شاگردان عیسی مسیح می‌‌‌رفتند یکنفر از ایشان درخواست پول کرد و آنها گفتند که ما پول ، طلا و نقره نداریم مگر به نام عیسی مسیح ما ترا شفا می‌‌‌دهیم. عیسی مسیح حیات جاودانی را به ما می‌‌‌دهد، چه چیزی بهتر از این یافت می‌‌‌شود؟ و متوجه باشید زمانی که ما بشارت می‌‌‌دهیم، انجیل و خبر خوش را بشارت می‌‌‌دهیم.

در مورد میوه یا ثمر سوم که می‌‌‌خواهیم حرف بزنیم، میوۀ روح است که کلام خدا از آن به نام ثمرۀ روح یاد می‌‌‌کند که در رسالۀ غلاتیان فصل پنجم آیۀ 22 گفته شده: اما هر گاه روح خدا زندگی ما را هدایت کند، این ثمرات را در زندگی ما بوجود می‌‌‌اورد: محبت، شادی ، آرامش، برده باری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری.

ارادۀ خداوند اینست تا ما روح خدا و این ثمرات روح را در زندگی خود داشته باشیم. اگر ما روح خدا را که عیسی مسیح هست، نداشته باشیم پس ما این ثمره‌ها را در زندگی خود نمیتوانیم که داشته باشیم. پس دوستان گرامی ! کی نمیخواهد این ثمره‌ها را در زندگی خود نداشته باشد؟ همۀ مردم می‌‌‌خواهند این ثمره‌ها را داشته باشند ولی کی می‌‌‌تواند آنرا داشته باشد؟ کسی که زندگی خود را به مسیح بسپارد و مسیح می‌‌‌فرماید که من پشت در قلب تان ایستاده ام، هرگاه که شما دروازۀ قلب خود را برویم گشودید ، داخل زندگی تان می‌‌‌شوم و با شما زیست خواهم کرد. پس وقتی ما می‌‌‌توانیم ثمرۀ روح را داشته باشیم که زندگی خود را به روح خدا بسپاریم و محبت، شادی، آرامش، برده باری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری را می‌‌‌توانیم داشته باشیم. زیرا ما حقیقت را می‌‌‌چشیم و اجازه می‌‌‌دهیم تا روح خدا در ما باشد و اینست ارادۀ خدا برای زندگی ما و ما هم باید ثمر داشته باشیم و این ثمر‌ها باید مانند می‌‌وه‌های که در یک درخت دیده می‌‌‌شود در زندگی ما نیز به مشاهده برسند. اگر ما یک چوب خشک را بگیریم و در پیشروی خود بگذاریم و بگوئیم که میوه بیاور، آیا ممکن است که یک چوب خشک میوه بیاورد؟ طبیعی است که نخیر ! زیرا نه این چوب با زمین وصل است و نه با درختی که نه آب برایش می‌‌‌رسد و نه خوراگ و شاخۀ خشک و بدرد نخور است و فقط برای سوختاندن به کار می‌‌‌آید و باید متوجه بود که ما نمیتوانیم به قدرت خود میوه بیاوریم و ثمر داشته باشیم و باید اینرا به یاد داشته باشیم که اگر کسی می‌‌‌گوید که من می‌‌‌توانم این ثمر‌ها را داشته باشم و با عیسی مسیح هم هیچ کدام ارتباطی ندارم ، دروغ می‌‌‌گوید. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 آیات 1 تا 8 می‌‌‌فرماید که : ۱ “من تاک حقیقـی هستـم و پدرم باغبان است . ۲ او هر شاخه ای را که میوه ندهد، می‌‌‌بُرد و شاخه هایی را که میوه می‌‌‌دهند، اصلاح می‌‌‌کند تا میوه بیشتری بدهند. ۳ بوسیله احکامی که به شما دادم ، خدا شما را اصلاح و پاک کرده است تا قوی تر و مفیدتر باشید. ۴ در من بمانید و بگذارید من هم در شما بمانم . زیرا وقتی شاخه از درخت جدا شود، دیگر نمی تواند میوه بدهد. شما نیز جدا از من نمیتوانید بارور و مفید باشید. ۵ ”بلی ، من تاک هستم، شما نیز شاخه‌های من . هر که در من بماند و من نیز در او، میوه فراوان می‌‌‌دهد، چون جدا از من هیچ کاری از شما ساخته نیست . ۶ اگر کسی از من جدا شود، مانند شاخه ای بیفایده آن را می‌‌بُرند، دور می‌‌اندازند و آن شاخه خشکیده می‌‌شود؛ سپس ، آن را با سایر شاخه‌ها جمع می‌‌کنند و در آتش می‌‌سوزانند. ۷ ولی اگر در من بمانید و از کلام من اطاعت کنید، هر چه بخواهید به شما داده خواهد شد.  ۸ شاگردان واقعی من محصول فراوان می‌‌دهند و این ، باعث بزرگی و جلال پدرم خدا می‌‌شود.

پس دوستان عزیز اگر ما از تاک حقیقی که عیسی مسیح هست، از کسی که صاحب محبت، شادی ، آرامش، برده باری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری و سلامتی هست، جدا باشیم، هرگز نمیتوانیم این ثمره‌ها را داشته باشیم. وقتی شاخۀ تاک بارور می‌‌باشد و انگور شیرین می‌‌دهد که در تاک پیوند داشته باشد و ما هم اگر می‌‌خواهیم که محبت ، خوشی، سلامتی و زندگی ابدی را داشته باشیم، پس با خود عیسی مسیح که زندۀ ابدیست ارتباط داشته باشیم. کلام خدا می‌‌فرماید که خدا محبت هست و وقتی که ما با خدا یعنی عیسی مسیح ارتباط قوی داشته باشیم آنوقت است که ما محبت، هدف، و معنی محبت را می‌‌فهمیم و می‌‌توانیم با محبت زندگی کنیم. دوستان عزیز ! ما شما را تشویق می‌‌کنیم که اگر تا به حال تصمیم نگرفته اید از عیسی میسح که خداوند زنده و ابدی است پیروی کنید، لطفاً درباره اش فکر کنید و بزرگترین تصمیمی که باید در زندگی بگیرید اینست که آیا می‌‌خواهید این ثمره‌ها را در زندگی تان داشته باشید و آیا می‌‌خواهید که پیرو مسیح باشید؟ آیا مسیح برای شما صرف یک انسان هست؟ و یا زندۀ ابدی هست؟ روح خداست ؟ خود خداست؟ و از جانب خداست؟ آیا می‌‌خواهید تصمیم بگیرید که زندگی تانرا به روح خدا بسپارید؟ و یا می‌‌خواهید که زندگی تانرا خود تان اداره کنید؟ آیا می‌‌خواهید ارادۀ خداوند را در زندگی تان داشته باشید؟ یا ارادۀ چهار نفری را که برای شما می‌‌گویند که این کار را کنید یا نکنید؟ و یا خداوند را باج و رشوت بده تا بخشیده شوی .

خداوند نمی‌خواهد تا ما به او باج و رشوت بدهیم بلکه خداوند می‌‌خواهد که ما برای او قلب خود را بدهیم، زندگی خود را به او بدهیم و ارادۀ او را مطابق کلامش در زندگی خود عملی بسازیم و خداوند را جلال بدهیم.

دانلود