نشانه‌های روح القدس

  ۲۸ دقیقه

  ۲ ژوئیه ۲۰۲۴

کتاب مقدس نمادها یا نشانه‌های مختلفی از روح القدس را ارائه می‌دهد که هر کدام نشان دهنده ماهیت یا جنبه متفاوتی از کار خدا هستند.

دانلود