نجات عیسی مسیح

  ۶ فِورِیه ۲۰۲۴

درکتاب مقدس نوشته شده است که همه گناه کرده اند و مستحق مرگ هستند. تنها از طریق قربانی عیسی مسیح می‌‌‌‌توانیم از گناه و مرگ رهایی یافته و رستگاری شویم.

خدا می‌‌‌خواهد به همه این فرصت را بدهد که از گناه و نتیجه آن یعنی مرگ نجات پیدا کنند. « زیرا خدا ما را برای آن برنگزید که به غضب او گرفتار شویم بلکه ما را برگزید تا به وسیلۀ خداوند ما عیسی مسیح نجات یابیماول تسالونیکیان ۵: ۹

نجات هدیه ای از جانب خداست که از طریق فیض و ایمان به عیسی مسیح داده شده است. پس از توبه و غسل تعمید، خداوند گناهان گذشته ما را می‌‌‌بخشد. سپس ما یک روند مادام العمر از توبه و رشد در فیض و معرفت خداوند و نجات دهنده خود عیسی مسیح را آغاز می‌‌‌کنیم.

عیسی مسیح، یگانه راه رستگاری می‌‌‌‌باشد. کلام خدا می‌‌‌‌فرماید:

در هیچکس دیگر، رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیلۀ آن نجات یابیم.»
اعمال رسولان ۴: ۱۲

هر کس به عیسی مسيح، که پس از مرگ زنده شد ايمان بياورد، قلبش از گناه پاک می‌‌‌‌شود، روح خدا در وجودش ساکن می‌‌‌‌گردد و حیات جاودان می‌‌‌یابد. رستگاری يا نجات، هديه بی‌نظيری است که بمحض اينکه به مسيح ايمان آورید به شما عطا می‌‌‌‌گردد.

در عهد جدید، واژه نجات دو جزء اساسی از زندگی یک مسیحی را توصیف می‌‌‌کند:

زیرا مزد گناه مرگ است، اما نعمت خدا در پیوستگی با خداوند ما، مسیح عیسی زندگی ابدی است.
رومیان ۶: ۲۳

تا هر کس به او ایمان بیآورد صاحب زندگی ابدی گردد.
یوحنا ۳: ۱۵

رستگاری بسیار مهم است. کتاب مقدس آن را "نجات عظیم" می‌‌‌نامد عبرانیان ۲: ۳ رستگاری این است که چگونه یک مسیحی می‌‌‌تواند امروز زندگی بهتری داشته باشد و

در نهایت، در آینده بطور جاودانه زندگی کند.

بسیار افغان‌ها این سوال را می‌‌‌نمایند که از چه چیز‌ها باید نجات یابیم؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا به زمانی برمی گردیم که انسان توسط خداوند خلق شده است.

اما هرگز از میوۀ درخت شناسائی خوب و بد نخوری، زیرا اگر از آن بخوری در همان روز می میری.»
پیدایش ۲: ۱۷

​بعدها حزقیال نبی اشاره کرد که هر فردی متعلق به خداوند است و برای اعمال خود به خداوند جوابگو می‌‌‌‌باشد. هر كسی كه گناه ورزد او خواهد مرد

همه، انسانها گناه کرده‌اند و هیچ کسی عادل نیست. همه از قوانین خدا تخطی کرده و مرتکب خطا و گناهان کوچک و بزرگ گردیده‌اند. لذا همۀ افراد بشر محتاج این عدالت می‌‌‌‌باشند. همۀ بشر از جلال خدا قاصر می‌‌‌‌باشند. مجازات گناه مرگ است اما هدیه خدا حیات جاودانی در خداوند ما مسیح عیسی است.

گناه باعث می‌‌‌‌شود که هر فرد مجازات مرگ را دریافت کند. یکبار که گناه کرده‌ایم، مجازات مرگ را دریافت می‌‌‌‌کنیم و هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم تا این مجازات را خود ما از بین ببریم، تا نجات یابیم.

پس انسان نیاز به نجات دارد تا از مرگ جاودانی نجات پیدا کند و هدیه خدا را که حیات جاودانی است دریافت نماید.

عیسی مسیح به جهان آمد تا خدا را به انسان ظاهر سازد وانسان را به خدا نزدیک کند و ملکوت خدا را در زمین پایه گزاری كند. انسان بر ضد خدا عصیان کرد ونه تنها بوسیله دیوار گناه از خدای مقدس جدا شد بلکه ناتوان نیز گردیدند. چون خدا محبت و قدرتمند است، دیوار گناه را از بین برده وقلب شرارت آمیز بشر را تغییر دهد تا اینکه انسان هم تمایل داشته باشد وهم قدرت پیدا کند که خدا را محبت واطاعت نماید. 

خدای مقدس به آدم وحوا فرمود که اگر نافرمانی کنند خواهند مرد. والدین اولیه ما فرمان خدا را اطاعت نکردند وخدا آنان را به مرگ محکوم نمود. ضمن به آنان وعده‌ای نیز داد تا آنان و فرزندان شان بکلی نومید نباشند. شیطان به شکل ماری ظاهر شده وآنها را فریب داده بود وبه همین دلیل خدا به آنان اعلام داشت که نجات دهنده‌ای که از ذریت زن متولد می‌‌‌شود توسط شیطان زخمی خواهد شد. این اولین وعده در مورد آمدن عیسی مسیح بود که بوسیله جان دادن بالای صلیب بخاطر گناهکاران و بوسیله قیام خود از مردگان، شیطان را شکست داد. 

اشعیا نبی اعلام داشت «او در حقیقت بخاطر گناه و خطای ما زده و زخمی شد. او جزا دید تا ما سلامتی داشته باشیم و از زخمهائی او ما شفا یافتیم. ما همه مثل گوسفندانِ سرگردان، گمراه شده و به راه خود روان بودیم، اما خداوند گناه همۀ ما را بگردن او نهاد.... اما خواستِ خداوند بود که او درد و رنج بکشد و قربانی گردد تا گناهان دیگران بخشیده شود.» (اشیعا ۵۳: ۵- ۶ و ۱۰) 

این نجات دهنده‌ای که خدا وعده داد، بعنوان قربانی برای گناهان بشر جان خود را فدا خواهد کرد. 

روز بعد، وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می آید، گفت: «ببینید اینست آن برۀ خدا که گناه جهان را بر می دارد.
یوحنا ۱: ۲۹

. شب قبل از‌ مصلوب شدنش عیسی مسیح به شاگردان خود فرمود که: «خون من ... برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می‌‌‌شود» (متی ۲۶: ۲۸). 

عيسى مسيح با بخشیدن جان خود برای نجات گناهکاران، محبت خدا را نسبت به انسان ظاهر ساخت. بقول پولس رسول: «هنگام که ما هنوز گنهکار بودیم، مسیح به خاطر ما مُرد» (رومیان ۵ : ۸). و همچنان. درانجيل يوحنا نوشته شده است:«زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود» (یوحنا ۳ : ۱۶). 

خدا عادل است و گناهکاران را نخواهد بخشید مگر اینکه تاوان گناهان آنان پرداخته شود. هیچکس، حتی پیغامبران، به این اندازه خوب و کامل نیست که بتواند برای گناه تمام مردم و یا حتی برای گناه خودش قربانی شود. خدا براثر رحمت و محبت عظیم خویش در مسیح ظاهر شد تا گناهان ما را بر خود بگیرد. بوسیله مرگ عيسى، خدا کیفر گناهان تمام کسانی را که به عیسی مسیح ایمان می‌‌‌اورند پرداخته است. قربانی پسر خدا برای کفارۀ گناهان جهان کافی می‌‌‌باشد. به همین دلیل قربانی دیگری مورد نیاز گناهکاران نیست. بنابر این عیسی مسیح بوسیله مرگ داوطلبانه خویش بر روی صلیب، دیوار جدایی بین انسان وخدا را از بین برد و برای گناهکاران این امکان را بوجود آورد که بخشیده شده وبه خدای مقدس نزدیک شوند. عیسی نه فقط بهتر از هر شخص دیگری خدا را معرفی کرد، بلکه بوسیله زندگی مقدس خویش و محبت عمیق خود در مرگ برای ما گناهکاران، اراده و نیت خدا را برای ما اشکار ساخت. 

 نجات زمانی آغاز می‌‌‌شود که ما قربانی عیسی مسیح را برای گناهان خود بپذیریم. ما از گناهان گذشته خود و مجازات آنها (مرگ) نجات یافته یا رهایی یافته ایم. سپس ما باید زندگی با تغییر و رشد را آغاز کنیم تا بیشتر شبیه نجات دهنده خود، عیسی مسیح شویم. 

 اگر به توبه و تغییر ادامه دهیم و در تمام زندگی خود به آن  وفادار بمانیم، آنگاه نجات را به معنای کامل آن دریافت خواهیم کرد .

 در بازگشت عیسی مسیح زندگی ابدی را به ما خواهد داد بدین ترتیب از مواجهه مجدد با مرگ نجات خواهیم یافت


مقاله‌های اخیرا