منظور کتاب مقدس از این که می‌گوید قلب جدیدی دریافت خواهیم کرد چیست؟

  

  ۱ اُکتُبر ۲۰۲۱

در کتاب مقدس کلام خدا به ما می‌گوید که تنها راه ما برای رهائی از گناه ایمان به عیسی مسیح است, تنها اوست که قادرست ذات گناه آلود ما را تغییر دهد و قلبی نو و روحی تازه به ما عطا کند

دانلود