مشخصات یک شغل مناسب چیست؟

  ۲۸ دقیقه

  ۲۸ اوت ۲۰۲۰

شغل شما چیست؟
آیا از شغل خود رضایت دارید؟
ما می‌دانیم که فرصت‌های زیادی برای پیدا کردن شغل ، به ویژه در حال حاضر در افغانستان وجود ندارد.
با این حال ، ما باید در مورد آینده فرزندان خود فکر کنیم ، تا آنها بتوانند امروز تحصیل کنند و در آینده شغل خوبی داشته باشند.

حال سوال اینجاست که ویژگی‌های یک شغل خوب چیست؟

دانلود