مسیحیت - مذهب یا رابطه

  ۲۸ دقیقه

  ۱۴ سِپتامبر ۲۰۲۲

ادیان زیادی در دنیا وجود دارد. در طول قرن‌ها، ادیان جدید متولد می‌‌شوند و ادیان قدیمی یا تغییر می‌‌کنند یا از بین می‌‌روند.
آیا مسیحیت هم در حال از بین رفتن است؟
چرا تا به حال مسیحیت نتوانسته مشکلات بشر را حل کند؟ هدف از آمدن مسیح به زمین چه بود؟

دانلود