مسیحیان چی گونه روزه می‌گیرند؟

  

  ۱ مه ۲۰۲۰

ماه رمضان شروع در افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی شروع شده است. می‌خواهیم برای تان بگوییم که مسیجیان چی گونه روزه می‌گیرند. باید بگوییم که نجات در مسیحیت تنها در ایمان به عیسای مسیح است. روزه مسیحی به معنای آن است که ما در حالی که در ایمان به عیسای مسیح نجات یافته ایم روزه می‌گیریم تا از حکمت خدا را در زندگی خود جستجو کنیم.

دانلود