مثل سکه‌های طلا

  ۱ ساعت

  ۲۳ مه ۲۰۲۳


این مثل در مورد دوباره آمدن عیسای مسیح منحیث شاه شاهان و خدای خدایان است. عیسای مسیح این مثل را گفت تا در مورد پادشاهی خدا درس بدهد. ما یاد می‌گیریم که با اطاعت از اوامر عیسای مسیح که محبت به خدا و محبت به همسایه است، آماده دوباره آمدن او باشیم. منحیث پیروان عیسای مسیح ما خبرخوش عیسای مسیح را با دیگران شریک می‌سازیم و می‌خواهیم پادشاهی خدا درین دنیا بیاید.

دانلود