ما به چه ايمان داريم؟

ما به چه ايمان داريم؟

  اخیرا: ۲۶ اوت ۲۰۱۹

در این سريال ما به سؤالات اساسی درباره ایمان مسیحی پاسخ می‌دهیم. ما درباره اینکه خدا کیست و از چگونگی ایمان ما به او صحبت می‌کنیم. ما درباره پیامبران خدا و هدف آنها صحبت می‌کنیم. ما به زندگی و تعالیم عیسی مسیح و همچنین مرگ، رستاخیز و صعود او نگاه می‌کنیم. ما موضوع گناه و چگونگی آزادی از قید آن را تشريح می‌کنیم. ما توضیح می‌دهیم که کلیسا چیست، چگونه یک شخص می‌تواند عضو کلیسا شود و مراسم مهم کلیسا چیست. ما در مورد زندگی يك مسیحی صحبت می‌کنیم که شخصیت و اخلاق او که حالا پیروى عیسی ميسح شده چػونه بايد باشد. ما ازدواج و زندگی خانوادگی مسیحیان را توضیح می‌دهیم. سرانجام، ما در مورد آینده، مرگ و زندگی، بهشت و روز داوری صحبت می‌کنیم. این سريال خلاصه ای واضح از ایمان مسیحی را بيان می‌کند.

برنامه‌ها