كلیسای خانگی (بخش اول)

كلیسای خانگی (بخش اول)

  اخیرا: ۷ اُکتُبر ۲۰۱۲

توسط اين سلسله برنامه ها از شما دعوت می شود که بصورت عملی در محفل عبادت يک گروپ کوچک ايمانداران افغان که کليسای خود را در خانه خود برگزار کرده اند شريک شويد. اين کليسای کوچک خانگی با شرکت ايمانداران جديد رشد می کند. آنها مشترکاً خوشی، مشکلات و مسايل ديگر زندگی کليسايی را با هم تجربه می کنند.اگر شما هم از عيسی مسيح پيروی ميکنيد، ما شما را تشويق می کنيم که مثل اين ايمانداران هموطن تان با دوستان تان يکجا شده کليسای خانگی خود را داير کنيد. برای معلومات بيشتر شما می توانيد به اين ايميل آدرس به ما ايميل نوشته کنيد

برنامه‌ها