عیسی: "من به زودی برمی گردم»

  ۲۸ دقیقه

  ۸ فِورِیه ۲۰۲۴

تقریباً همه دانشمندان مسلمان اعلام می‌کنند که عیسی دوباره خواهد آمد و ضد مسیح را شکست می‌دهد، سپس می‌میرد و زنده می‌شود. هرتفسیری که باشد، بازهم عیسی مسیح دوباره می‌آید.
خود عیسی گفت که به زودی می‌آید: «کسی که به این چیزها شهادت می‌دهد، می‌گوید: «آری، به زودی می‌آیم» (مکاشفه 22:20).
پس او کجاست که درین مدت تقریبا ۲۰۰۰ سال هنوز نیامده؟

دانلود