عیسی مسیح خدا است

  ۱۱ فِورِیه ۲۰۲۴

برخی‌ها  می‌‌گویند عیسی مسیح فقط یک انسان بود، یا شاید یک معلم عظیم. اما او بسیار بیشتر از آن بود و هست. کتاب مقدس می‌‌گوید عیسی مسیح منحصر به فرد است هم در شخصیتش و هم در هدفش. او فقط یک فرد معنوی در دوران زمینی‌اش نبود؛ او پسر خدا یوحنا ۳: ۱۶

و خود خدا بود، در جسم انساناول تیموتاوس ۱۶:۳

بلی، او کاملاً انسان بود، اما او همچنین کاملاً خدا بود کولسیان۹:۲

عیسی مسیح ادعا کرد که خداست. شاید درک این موضوع برای ما افغان‌ها مشکل باشد که چگونه می‌تواند که عیسی مسیح خدا باشد، اما مهم است که به یاد داشته باشیم که خدا بسیار بزرگتر و قدرتمندتر از آن چیزی است که ما می‌توانیم درک کنیم. ما می‌دانیم که عیسی مسیح گفته بود که او قبل از ابراهیم وجود داشته است (یوحنا ۵۸:۸). او ادعا کرد که او و پدرش یکی هستند (یوحنا ۳۰:۱۰)، او گفت با پدر برابر است (یوحنا ۵: ۱۷-۱۸)

او نه تنها ادعا کرد که خداست، بلکه ادعا می‌کرد که از قدرت خدا برخوردار است. او گفت که اقتدار داوری ملل را دارد (متی۳۱:۲۵-۴۶) او ادعا می‌کند که اقتدار دارد که مردگان را زنده کند (یوحنا۵: ۲۹-۲۵

 و گناهان انسان‌ها را ببخشد (مرقس ۵:۲-۷) ، کارهایی که فقط خدا می‌تواند انجام دهد علاوه بر این، عیسی مسیح می‌گوید که او قدرت پاسخگویی به دعاها را دارد (یوحنا ۱۳:۱۴-۱۴)، و همیشه با پیروان خود خواهم بود. او می‌فرماید:« اینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می‌‌باشم»(متی ۲۸:۲۰).

 عهد جدید کتاب مقدس عیسی مسیح را با خالق جهان برابر می‌‌داند (یوحنا ۱: ۳)، و در یوحنا ۱۵:۱۶، او می‌‌گوید: " تمام آنچه به پدر تعلق دارد از آن من است

هویت عیسی مسیح تنها بر اساس آنچه او می‌گوید نیست، بلکه بر اساس آنچه انجام می‌دهد است. دلائل زیادی بر خدا بودن او وجود دارد. این شواهد شامل نبوت تحقق یافته و معجزات ثبت شده است که در آنها عیسی قوانین طبیعت را برعکس کرد. او همچنین زندگی بی گناهی داشت (عبرانیان ۱۵:۴)

با این حال، اثبات نهایی الوهیت او، رستاخیز او از مردگان پس از مرگش بر روی صلیب بود. هیچ کس دیگر قدرت اینرا نداشته که از مردگان برخاسته باشد.

آیا عیسی مسیح گفته است: "من خدا هستم"؟

اگر کسی به شما بگوید "من خدا هستم" آیا شما او را باور می‌کنید؟ ما افغان‌ها اگر کسی بگوید من خدا هستم، او شخص را سگنسار می‌نمایم و می‌گوییم که این شخص کفر می‌گوید. حتی اگر عیسی مسیح دقیقاً کلمات "من خدا هستم" را می‌گفت، بسیاری از مردم او را باور نمی کردند یا حتی نمی شنیدند که او چه می‌گوید. با این حال، او به ما انگیزه‌های داد که بدون استفاده از این کلمات که من خدا هستم ، چنین ادعایی او را باور کنیم

شاید شما در کتاب مقدس در جستجوی این باشید که عیسی مسیح گفته باشد که:«من خدا هستم. مرا پرستش کن» دقیقاً به همین کلمات. اگر بگوییم که عیسی مسیح تنها با گفتن این یک جمله می‌‌تواند ادعا کند که خداست؟ ممکن است بپرسیم درکجا عیسی مسیح می‌‌گوید: «من معلم بزرگی هستم، اما خدا نیستم» یا «من فقط یک پیامبر هستم. مرا پرستش نکنید.» در هیچ جای کتاب مقدس چنین چیزی نوشته نه شده است.

خبر خوش این است که عیسی مسیح به طرق مختلف به ما گفته که او خداست! او روشن کرده است که او و خدای پدر یکی هستند (یوحنا ۳۰:۱۰) و در یوحنا ۶:۱۴ می‌گوید: "من راه و حقیقت و زندگی هستم." چه کسی جز خدا می‌تواند چنین ادعا کند؟

اگر عیسی مسیح خدا باشد آیا این بدان معناست که خدایان متعددی وجود دارد؟

اعتقاد به خدا بودن عیسی مسیح به این معنا نیست که خدایان متعددی وجود دارند. پیروان عیسی مسیح به یک خدای واحد عقیده دارند. اما این خدای واحد دارای سه شخص‌ می‌‌باشد، یعنی پدر و پسر (عیسی مسیح‌) و روح‌القدس‌. این هر سه شخص به یک اندازه خدا هستند؛ هیچیک از دیگریبیشتر یا کمتر خدا نیست‌. اما این سه شخص‌، سه خدا را تشکیل نمی‌دهند، بلکه یک خدای واحد است.

 درضمن‌، هر یک از این سه شخص‌، برای خود وجودی مستقل است‌، یعنی اینکه پدر نه پسر است و نه روح‌القدس‌. پسر نیز نه پدر است و نه روح‌القدس‌. روح‌القدس‌ نیز نه پدر است و نه پسر

 منظور این نیست‌ که خدا گاه خود را به‌ صورت پدر متجلی می‌نماید‌، گاه به ‌صورت پسر و گاه به‌ صورت روح‌القدس.

چگونه می‌تواند عیسی مسیح  هم خدا باشد و هم پسر خدا؟ اگر عیسی پسر خداست، آیا این بدان معناست که خدا یک زن داشته است؟ خدا هرگز زن نداشته است. نامیدن عیسی پسر خدا بیانی از نقش او در رابطه با خدای پدر است. برخلاف ما، عیسی توسط دو والدین زمینی آبستن نشده است. او از یک باکره از طریق یک کار معجزه آسای خدا متولد شد. او مقدس و بدون گناه متولد شد. به دنیا آمدن از یک باکره به نظر ما غیرممکن به نظر برسد ، حتی مادر عیسی مسیح، مریم از فرشته سوال کرد : «این چگونه خواهد بود؟ (لوقا ۳۴:۱) ، از آنجاییکه خدا قادر مطلق است و راهی برای عیسی مسیح ایجاد کرد تا انسان به دنیا بیاید. در متی ۲۰:۱، فرشته ای به نامزد مریم، یوسف، می‌گوید که مریم مرتکب زنا نشده، بلکه پدر کودکش خود روح‌القدس می‌‌باشد. عیسی از رابطه جنسی بین خدا و مریم به دنیا نیامده، بلکه از معجزه ای که خدا از طریق روح القدس انجام داده است. عیسی هم کاملاً خدا بود و هم کاملاً انسان.

تولد معجزه آسای عیسی مسیح گواهی دیگری بر الوهیت اوست

چرا مهم است که بدانیم که عیسی کیست؟

بهشت یک واقعیت است و یک راه برای رسیدن به آنجا وجود دارد، یک راه برای رهایی از گناه و داشتن رابطه با خدا.

 این راه تنها از طریق عیسی مسیح امکان پذیر می‌باشد.در کتاب مقدس در اعمال رسولان ۱۲:۴ نوشته شده است:

در هیچکس دیگر، رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیلۀ آن نجات یابیم.»
اعمال رسولان ۴: ۱۲

برای داشتن زندگی ابدی در بهشت، باید به عیسی مسیح اعتماد کنید. به این انگیزه: که همه ما گناه می‌کنیم، به این معنی که همه ما از معیار کامل خدا کوتاهی می‌کنیم. نتیجه گناه مرگ است (رومیان ۲۳:۶). یعنی جدایی ابدی از خدا. اما از آنجا که عیسی زندگی بدون گناه داشت، مرگ او بر روی صلیب قربانی کاملی برای گناهان ما شد. از آنجا که او با برخاستن دوباره مرگ را شکست داد، وقتی به او اعتماد کنیم می‌توانیم در حضور خدا زندگی ابدی داشته باشیم

صدها نفر قیام مسیح را پس از مرگ و رستاخیز او دیدند و به آن ایمان آوردند، و افراد بی شماری در 2000 سال گذشته دریافته اند که تنها عیسی می‌تواند عمیق ترین آرزوها و نیازهای قلب انسان را برآورده کند. تنها در عیسی مسیح "همه گنجینه‌های حکمت و دانش پنهان است" (کولسیان ۲: ۳)

در هیچکس جز عیسی مسیح نجات نیست و نام دیگری زیر آسمان به انسانها داده نشده است تا بواسطه آن بتوانند نجات بیابند


مقاله‌های اخیرا