عیسای مسیح زنده است! عیسای مسیح واقعن زنده است!

  ۱ دقیقه ۱۴ ثانیه

  ۱۷ آوریل ۲۰۲۰

به نماینده گی از خانواده، کارکنان برنامه راز زندگی و ست ۷ پارس رستاخیز عیسای مسیح را به شما و خانواده‌های تبریک می‌گوییم. آرزو و دعای ما این است که نور رستاخیز عیسای مسیح در زندگی شما و خانواده‌های تان بتابد و همه ما را شفا دهد.

دانلود