عادت چیست؟

  ۲۸ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

ما و شما یک ضرب المتل داریم که می‌گویند که عادتی که در شیر در آید مگر در مرگ برآید.
ولی اگر ما و شما در می‌یابیم که عادت خراب داریم نباید که بهانه کنیم که به عادتم تبدیل شده باید تمرین کنیم تا عادت‌های خراب خود را ترک کنیم. اگر ما عادت خراب می‌داشته باشیم، مردم از ما دوری می‌کنند و در نهایت در زندگی تنها می‌مانیم.
چطور می‌توانیم عادت خود را تبدیل؟ برای درک این موضوع از شما خواهش می‌کنیم که به این برنامه گوش فرا دهید. تشکر

دانلود