شهزاده صلح

  ۲۱ دِسامبر ۲۰۱۴

دعای سن فرانسیس آسیزی که تقریباً حدود 700 سال قبل نوشته بود، یکی از مهم ترین دعای های میباشد که با شرایط و مشکلات فعلی جهان همخوانی دارد. اونوشته است :
» ای خداوند مرا وسیله بساز تا صلح و صفای تو را بر قرار سازم
ببخشای تا بذر محبت بکارم در آنجا که نفرت هست
بذر بخشش در آنجا که جراحت هست
بذر ایمان در آنجا که شک هست
بذر امید در آنجا که نا امیدی هست
بذر نور در آنجا که تاریکیست
بذر شادی در آنجا که اندوه هست
ای استاد الهی ببخششای تا باعث تسلی شوم بیش
از آنکه خواهان دریافت تسلی از دیگران باشم
دیگران را درک کنم بیش از آنکه بخواهم آنان مرا درک کنند
محبت کنم بیش از آنکه انتظار محبت داشته باشم
زیرا که در دادن است که دریافت می کنی
در بخشیدن است که بخشیده می شوی
و در مردن است که برای زندگی جاودان زاده می شویم.
آمین
عیسی مسیح از جانب خدا مأمور بود تا پیام صلح و آرامش را به مردم جهان برساند. او از هر لحاظ مانند ما بود. ولی چیزی که، او را از ما متمایز می نماید این است که از اوهیچ گناه سر نه زده است. او برای پیام صلح به این جهان آمده بود. این پیام، پیام صلح برای همه ما است.
عیسی مسیح زمانی چشم به جهان گشود که دنیا غرق در گناه و عرق جنگ و ستیز بود. مسیح صلح وآزادی را به میان مردم آن دوران برد. مسیح ظهور کرد که ریشه گناه و جنگ و خون ریزی را از بن بر کند. انسان را با خدا آشتی دهد و برادری و برابری را جایگزین ظلم و جنگ بکند.
عیسی مسیح هرگز شمشیر نکشید که مرمان جهان را به زور پیرو خود نماید ولی بیشتر ازهرشخص دیگری مردم جهان ازاو پیروی کردند. عیسی مسیح هرگز برای خود لشکر و قوای نظامی تشکیل نه داد و خود جنگ نکرد ولی بیشتر ازهر شاهنشاه جهان، دنیا را تسخیر کرد.
عیسی مسیح با گناهکاران با صمیمیت رفتار می نمود. آنها را نه به زور شمشیربلکه با صحبت و نگاه دوستانه اش حتی بد نام ترین و گناهکارترین افراد، چون متی باجگیر را به توبه آورد. عیسی مسیح به انسان های گناهکار حکم صادر نه نمود بلکه آنها را تبدیل کرد. از همین سبب است که عیسی ما را همچون گوسفندانی به میان گرگها می‌فرستد (متی ۱۰: ۱۶).
عيسى مسيح در بين مردم رنجديده ميرفت آنها را لمس می كرد. به آنها شفقت میداد و آنها را شفا می بخشيد و صلح و سلامتى را برای شان به ارمغان می آورد. همچنان ما را فرستاد تا همان پيام صلح و سلامتى را به مردم گمشده، مظلوم، رنجديده و عزا دار برسانيم
به كودكان و اطفال محبت بياوريم و مادران و پدر شان را تسلى دهيم.
اگر قلب های انسان ها در این جهان پر از محبت وصفا می بود، دیگر جایی برای کینه و بدی در دلها نمی ماند. اگر می توانستیم به جای گناه، دانه محبت را بذر می نمودیم به یقین که به خدا نزدیک تر می بودیم ، زیرا که ما خدایی داریم که او سرشار از محبت، صلح و آرامش است و مملو از زیبایی است.
در عصر حاضر عیسی مسیح به مانند دو هزار سال قبل به پیروان خود امر می نماید که به مانند گذشته در میان مردم دنیا رفته و صدای غیر محبت آمیز آنها را به صدای محبت و آرامش و دوستی وهمزیستی مسالمت آمیز تبدیل نمایند. خصلت بعضی ها چنین است که آنها هیچ وقت قانع نمیشوند و فرمان پذیر نیستند. پس یگانه راه این است که خصلت خشن شان تبدیل گردد. پس وظیفه گوسفندان است که در میان گرگان بروند.
عیسی مسیح ای شهزاده صلح به همه انسان های دنیا پیامی را پیشکش نموده تا باشد آرامش و صلح در جهان و در شخص پدید آید: « ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من نرمدل و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من خفیف و بار من سبک است.»
( متی ۱۱: ۲۸ تا ۳۰)
دیگر غم و گناه نتواند، نوحه سر کند
دیگر خس و خاشاک نتواند، ریشه در این خاک دواند
زیرا که مسیح آید با آن برکاتش
پس لعنت و نفرین دیگر کاری نتواند

مقاله‌های اخیرا