شنیده‌ام مسیحیان مردم شرابخوار هستند و کار‌های غیر اخلاقی می‌‌کنند. آیا این واقعیت دارد ؟

  ۲۹ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

یکی از دوستان ما سوال کردند که، شنیده ام مسیحیان مردمان شرابخوار، زناکار و شهوتران هستند و هر کس هم که بخواهد پیرو عیسی مسیح شود، او را نیز مانند خود شرابخوار، شهوتران و زنا کار می‌‌‌‌‌‌‌‌سازند. آیا این درست است؟

باید بگویم بعد از اینکه خداوند چشمان ما را باز کرد و راۀ حقیقت خود را به ما نشان داد، با مسئولیت و خوشی تمام از اینکه ما پیرو عیسی مسیح هستیم، کدام عمل خلاف از ما سر نزده است. لب ما با مشروبات الکولی تر نشده و چشم ما به مال مردم نمانده و با چشم بد به طرف کسی ندیده ایم و این همه به سبب آنست که خداوند قلب ما را تبدیل کرد ولی فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که دوست ما موضوع را برعکس شنیده اند.

جای تأسف اینجاست که مردم عزیز ما تمام شان از بسیاری وقت‌ها به این طرف به چشم سر می‌‌‌‌‌‌‌‌بینیم که از کلام خدا دور نگهداشته شده اند و متأسفانه نمیفهمند که حقیقتاً کلام خدا چه می‌‌‌‌‌‌‌‌گوید؟ و حتی به ضد کلام خدا هم حرف می‌‌‌‌‌‌‌‌زنند و می‌‌‌‌‌‌‌‌گویند که از بین رفته و منسوخ شده و یا چیز‌های که در آن است درست نیست ولی ما می‌‌‌‌‌‌‌‌دانیم که این موضوعات همه بخاطر اینست که مردم ما از کلام خدا به دور نگهداشته شده اند و بعضی وقت‌ها فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که مردم ما در دین و مذهب خود بسیار قائم هستند که حتی جان خود را می‌‌‌‌‌‌‌‌دهند ولی متأسفانه اینکار بخاطر مذهب است نه بخاطر خداوند. بخاطر قانون است نه بخاطر رضایت و خوشنودی خداوند. بلی ! و اصل حرف هم همینجاست که ما بخاطر مذهب اینکار‌ها را کرده می‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم و در قلب خود آتش داریم ولی اگر مردم ما کلام خدا را بخوانند و حقیقت را بفهمند و واقعاً مسیح را بشناسند، فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که صد فیصد آتش زندگی شان برای جلال خداوند قروزانتر خواهد شد و خداوند را صد برابر بیشتر از بسیاری مردمان دیگر جلال داده خواهند توانست. به خاطریکه خداوند برای ما افغان‌ها یک غیرتی خاصی داده است و خدا را شکر می‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که اگر این غیرت را در راۀ درست استفاده کنیم.

خداوند را شکر می‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که همانطوری که دوست‌های شخصی ما و یا کسانی که ما را می‌‌‌‌‌‌‌‌شناسند خود شاهد بر این موضوع هستند که ما هیچگونه عملی را که برازندۀ یک ایماندار مسیحی نباشد، انجام نمیدهیم و ضمناً یکی از دوستان من که حال به عیسی مسیح ایمان آورده است قبلاً شخص شرابخوار و زندگی خانوادگی درهم و برهمی داشت ولی از زمانی که عیسی مسیح را در زندگی خود پذیرفت نوشیدن شراب را ترک گفت و واقعاً یک زندگی پیروزمند و پر از خوشی را در خداوند تجربه می‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

دوستان عزیز! خدا را شکر که ما شهادت می‌‌‌‌‌‌‌‌دهیم و هم مردم دور و پیش ما می‌‌‌‌‌‌‌‌توانند دربارۀ ما گواهی بدهند و خداوند را شکر می‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که از همه بالاتر خداوند را بالای سر خود داریم که زندگی ما را می‌‌‌‌‌‌‌‌بیند. ما می‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم خداوند را با زندگی، رفتار، و کردار خود خوشنود بسازیم و چه خوب است که اگر از کلام خداوند بخوانیم و ببینیم در این مورد چه پاسخی می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. رسالۀ اِفسُسیان فصل پنجم از آیۀ اول الی هژدهم را می‌‌‌‌‌‌‌‌خوانیم و درباره اش صحبت می‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که این کلام خداست و زندگی یک مسیحی مربوط به اطاعتش از کلام خدا می‌‌‌‌‌‌‌‌شود و اگر ما مسیحی هستیم پس ما باید از کلام خدا در زندگی خود اطاعت کنیم و حال ببینیم که کلام خدا برای ما مسیحیان، که مردم فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌کنند شرابخوار و این و آن هستند، چه هدایت می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد:

۱. همچنانکه یک کودک عزیز از رفتار پدرش تقلید می‌‌‌‌‌‌‌‌کند، شما نیز در هر امری از خدا سرمشق بگیرید.
دوستان عزیز! نظر شما در این رابطه چیست که می‌‌‌‌‌‌‌‌گوید همچنانکه یک کودک عزیز از رفتار پدرش تقلید می‌‌‌‌‌‌‌‌کند، شما نیز، یعنی ای مسیحیان! در هر امری، در هر کاری از خدا سرمشق بگیرید. پس عزیزان خداوند کدام شرابخوار و شهوتران و یا بوالهوس نیست. خداوند پاک قدوس، مهربان و پر از محبت و راستی است و یک مسیحی نیز مثل یک فرزند عزیز، که واقعاً پدر خود را دوست دارد و از پدر خود تقلید می‌‌‌‌‌‌‌‌کند تا زندگی درست و خوب داشته باشد. پس شما نیز مثل خداوند، که به او پدر آسمانی خطاب می‌‌‌‌‌‌‌‌کنید، پاک و قدوس باشید و از رفتار خداوند تقلید کنید و سر مشق بگیرید.

۲. نسبت به دیگران ، پر از محبت باشید. در این زمینه مسیح الگوی شما باشد، که آنقدر ما را دوست داشت که خود را مانند بره قربانی ، به خدا تقدیم کرد تا گناهانمان را پاک سازد. خدا نیز از این قربانی خشنود شد، زیرا محبت مسیح نسبت به ما، در نظر خدا همچون عطر خوشبو بود.
چرا در زمینۀ محبت مسیح الگوی ما باشد؟ کلام خدا می‌‌‌‌‌‌‌‌فرماید که همانطوری که مسیح ما را دوست داشت شما نیز یکدیگر تانرا دوست داشته باشید. چیزی که در وطن ما متأسفانه کم است. ما به چشم خود دیدیم که مردم کشتار کردند، تباهی کردند و چه کار‌های بدی نبود که در جنگ‌ها مرتکب نشدند. مگر اینجا به مسیحیان می‌‌‌‌‌‌‌‌گوید که شما باید مثل یک قربانی، زندگی تانرا به مردم، همسایگان، دوست و خویش و اقارب تان بدهید، تا که مردم محبت خدا را در زندگی شما ببینند. نمیگوید که بروید و بکشید و تباه کنید بلکه می‌‌‌‌‌‌‌‌گوید همانطوری که مسیح خود را قربانی کرد تا گناهان ما پاک شود، شما نیز زندگی تانرا در راۀ سایر مردمان بگذارید تا کلام خدا را بشنوند و زندگی ابدی را در مسیح پیدا کنند.

۳. هشیار باشید که گناهانی نظیر طمع ، بی عفتی و شهوت رانی و زنا در میان شما وجود نداشته باشد. چنین گناهان در بین قوم خدا جای ندارد.
کلام خدا به کی می‌‌‌‌‌‌‌گوید که هوشیار باشید؟ به من به کسانی که پیرو مسیح هستند و برای شما‌های که مسیحی هستید می‌‌‌‌‌‌‌گوید که طمع، بی عفتی و شهوت رانی و زنا در میان شما وجود نداشته باشد چنان پاک زندگی کنید که هرگز کسی نتواند چنان تهمت‌های به شما بزند. خداوند می‌‌‌‌‌‌‌خواهد که ما پاک زندگی کنیم و باز هم می‌‌‌‌‌‌‌گویم که یک مسیحی طبق کلام مسیح زندگی می‌‌‌‌‌‌‌کند و در اینجا خواندیم که کلام خدا برای ما می‌‌‌‌‌‌‌گوید تمام چیز‌های را که در بالا خواندیم در زندگی تان نباشد. تا نه تنها مردم دربارۀ تان چیزی بد نگویند بلکه شما فرزندان خدا نامیده می‌‌‌‌‌‌‌شوید، پاک و بدون کثافت زندگی کنید.
 
۴. گفتار کثیف ، سخنان زشت و شوخی‌های خلاف ادب، شایستۀ شما نیست. بجای اینها، با یکدیگر درباره نیکویی‌های خدا گفتگو کنید و شکرگزار باشید.
دوستان عزیز ! کلام خدا نه تنها ما را از شهوترانی و شرابخواری و کثافتکاری منع می‌‌‌‌‌‌‌کند بلکه می‌‌‌‌‌‌‌گوید، متوجه باشید تا گفتار تان کثیف نباشد. مزاح‌های خراب و لاابالی با یکدیگر نکنید. بعضی مردم را می‌‌‌‌‌‌‌بینیم که در سر سرک به یکدیگر فحش و دشنام می‌‌‌‌‌‌‌دهند و چهار نفر که در بین خود می‌‌‌‌‌‌‌نشینند، چه مزاح‌ها و فکاهی‌های کثیفی نیست که برای یکدیگر نمیگویند و این چیز‌ها را ما در وطن خود بسیار داریم ولی ببینید که کلام خدا برای یک مسیحی می‌‌‌‌‌‌‌گوید که اگر تو و یا هر کس دیگر زندگی خود را عیسی مسیح می‌‌‌‌‌‌‌سپاری، نه تنها که شرابخور و زنا کار نباشی بلکه حتی گفتارت، مزاح هایت و کردارت را باید خوب متوجه باشی که نباید از همین زبانی که خداوند را جلال می‌‌‌‌‌‌‌دهی، حرف کثیف بزنی. در رسالۀ یعقوب می‌‌‌‌‌‌‌خوانیم که می‌‌‌‌‌‌‌فرماید: از یک چشمه دو قسم آب بیرون نمی آید که هم آب شور باشد و هم شیرین. پس بناً ما نمیتوانیم با زبانی که خداوند را جلال می‌‌‌‌‌‌‌دهیم حتی با آن زبان مزاح خراب کنیم، فحش بدهیم و یا حرف‌های بیهوده بزنیم. پس دوستان عزیز ببینید که این همه تهمت‌های که بر ضد مسیحیان زده می‌‌‌‌‌‌‌شود همه دروغ است. مردم می‌‌‌‌‌‌‌خواهند که چشم و گوش شما را ببندند و برای شما تصاویر خراب را نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهند تا بگوئید مسیحیان مردم بد هستند ولی ما و شما دیدیم که کسانی که مسیحی هستند، کلام خدا را پیروی می‌‌‌‌‌‌‌کنند و کلام خدا بسیار با جدیت و با قاطعیت اینرا برای ما می‌‌‌‌‌‌‌گوید که متوجه خود باشید. بسیاری از کسانی را دیده ایم که می‌‌‌‌‌‌‌پرسند، پس این فلم‌های را که در تلویزیون می‌‌‌‌‌‌‌گذارند و یا فلم‌های خراب استند، اینها چطور؟ مردم‌ها، همانطوری همه ما و شما می‌‌‌‌‌‌‌بینیم مردمان مختلف هستند و کسانی که آن نقش‌ها را بازی می‌‌‌‌‌‌‌کنند، مسیحی نیستند ولی مردم هرگاه یک نفر را که صلیب را به گردن خود برای آرایش و یا به مثل زیور انداخته است، می‌‌‌‌‌‌‌بینند فکر می‌‌‌‌‌‌‌کنند که مسیحی هستند. آنها مسیحی نیستند بلکه فقط بازیکنان فلم هستند. شما نباید خداوند پاک و قدوس را در جسم یک انسانی که گناه می‌‌‌‌‌‌‌کند و صلیبی منحیث زیور در گردن دارد، ببینید و آن شخص را مسیحی بگوئید. اینکار درست نیست زیرا آن مردم مسیحی نیستند و شما صد فیصد مطمئن باشید. کسانی که می‌‌‌‌‌‌‌ایند پیش شما و می‌‌‌‌‌‌‌گویند که مسیحیان مردم خراب هستند و اگر اعتبار نمیکنی بیا و در فلم‌های آمریکایی و یا انگلیسی و این و آن ببین، آنها برای شما دروغ می‌‌‌‌‌‌‌گویند. اگر به هالیوود که یک شرکت بزرگ فلمسازی است و بالیوود که فلم‌های هندی را تولید می‌‌‌‌‌‌‌کند، توجه کنیم می‌‌‌‌‌‌‌بینیم که بازیگران هندو نقش انسان‌های دیگر مذاهب را بازی می‌‌‌‌‌‌‌کنند، اما اصلاً هندو هستند و یا یکی مسلمان است نقش هندو را بازی می‌‌‌‌‌‌‌کند و این چیز‌ها را در فلم‌ها اجرا می‌‌‌‌‌‌‌کنند که در چندین فلم شاهرخ خان را دیده ام که در اصل مسلمان هست ولی در فلم‌های خود می‌‌‌‌‌‌‌رود بت‌ها را سجده می‌‌‌‌‌‌‌کند یا دیگر بازیکنان فلم‌های هندی را اگر متوجه شویم که خودش هندو است و می‌‌‌‌‌‌‌نشیند سر جای نماز و همانطور هر کس که یک صلیب را می‌‌‌‌‌‌‌پوشد، او فقط یک رول را بازی می‌‌‌‌‌‌‌کند، متوجه باشید که با این دروغ‌ها، دربارۀ مسیح، خداوند یا مسیحیانی که پیرو مسیح هستند نظر بد نداشته باشید و باید به دوستان عزیز خاطر نشان بسازیم که فلم‌های را که از هالیوود و یا از بعضی از شرکت‌های فلم سازی غربی می‌‌‌‌‌‌‌بینند ، همه فرهنگ غرب را نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد و هیچ ارتباطی با مسیحیت ندارد و دوم اینکه مسیحیت از غرب نیامده و هر کسی که مسیحی هست، چه در شرق باشد یا غرب مطابق کلام خدا زندگی می‌‌‌‌‌‌‌کند و زندگی خود را به عیسی مسیح سپرده، خودش، فامیلش، اولادش فقط برای خداوند زندگی می‌‌‌‌‌‌‌کنند اما آن کسی که مسیحی نیست چه در شرق باشد یا غرب او برای جهان برای این دنیا و شیطان زندگی می‌‌‌‌‌‌‌کند و بسیاری فلم‌ها اصلاً نه شرق را نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهند و نه غرب را و همه چیز‌های آنها تخیلی می‌‌‌‌‌‌‌باشند و در آنجا هم می‌‌‌‌‌‌‌بینیم که صلیب دارند و یا نمونه‌های مختلف دارند که همه افکار شیطانی استند مگر متوجه باشید که نظر ما باید در بارۀ قدوسیت خدا تغییر نکند. ما مسیح خداوند مردم خدا و مسیحیان را نباید به آن چشمی که فلم را می‌‌‌‌‌‌‌بینیم، ببینیم زیرا کسانی که مسیحی هستند از کلام خدا پیروی می‌‌‌‌‌‌‌کنند.
 
۵. این حقیقت چون روز روشن است که ملکوت خدا و مسیح، جای اشخاص بی عفت، ناپاک، زناکار و طمعکار نیست ؛ بلی، کسی که به مال و ناموس دیگران طمع دارد، بت پرست است، زیرا مال این دنیا را بیشتر از خدا دوست دارد و می‌‌‌‌‌‌‌پرستد.
دوستان گرامی ! کلام خدا با قاطعیت می‌‌‌‌‌‌‌گوید که کسی که بی عفت، ناپاک، زناکار و طمعکار به مال و ناموس دیگران است بت پرست است و پادشاهی خداوند از این نوع مردمان نیست. پس مسیحیان را شما نیز متوجه می‌‌‌‌‌‌‌شوید که از این کار‌های بد دوری می‌‌‌‌‌‌‌کنند چرا که پیرو مسیح هستند و عیسی مسیح خداوند این چیز‌ها را دوست ندارد و او نمیخواهد که اینطور مردمان در پادشاهی او باشند. یک چیزی را که می‌‌‌‌‌‌‌خواهم بگویم این  است که شاید کسانی که حال مسیحی هستند، در سابق گناهانی را مرتکب شده باشند ولی تا جائیکه من با هزاران مسیحی روبرو شده و حرف زده ام، شاید سوابق شان تاریک بوده باشد، مگر از روزی که به مسیح ایمان آورده اند و کلام خدا را خوانده اند، زندگی شان تغییر کرده است و ما زندگی خود و دیگر دوستان خویش را می‌‌‌‌‌‌بینیم که قبلاً چه بود و حال چگونه است.

۶. ممکن است بعضی‌ها بکوشند برای اینگونه گناهان بهانه هایی بتراشند. اما شما گول این اشخاص را نخورید، زیرا کسانی که مرتکب چنین گناهانی می‌‌‌‌‌‌شوند، زیر خشم و غضب خدا هستند.
کلام خدا می‌‌‌‌‌‌فرماید که کسانی هستند که برای این گناهان بهانه تراشی کنند ولی شما فریب این اشخاص را نخورید زیرا این چنین افراد زناکار و طمعکار و شهوتران زیر خشم و غضب خدا هستند. یک مسیحی بخاطری خداوند را پیروی می‌‌‌‌‌‌کند تا از غضب خدا نجات حاصل کند و زمانیکه به مسیح ایمان می‌‌‌‌‌‌اوریم از خشم و غضب خدا نجات پیدا می‌‌‌‌‌‌کنیم. پس ما نمیتوانیم که شرابخوار و زناکار و کثافتکار باشیم.

.۷ با این قبیل افراد، نشست و برخاست هم نکنید!
دوستان عزیز ! کلام خدا با وضاحت می‌‌‌‌‌‌گوید که نه تنها که این چنین مردم خراب نباشید بلکه حتی با این قبیل افرادی که در بالا نام بردیم نشست و برخاست هم نکنید. یعنی خداوند این چنین افراد را رد می‌‌‌‌‌‌کند که نباید با اینها نشست و برخاست داشته باشیم. اگر می‌‌‌‌‌‌خواهید پیرو مسیح باشید باید زندگی پاک و قدوس داشته باشید. که آیۀ اول هم اینرا برای ما گفت که باید زندگی پاک داشته باشیم.

.۸ درست است که زمانی قلب شما نیز سیاه و پر از ظلمت بود؛ اما حالا پر از نور خداوند است. پس رفتار تان باید این تغییر را نشان دهد؛
شاید قبل از اینکه مسیحیان فعلی، مسیحی شوند مردمانی بوده باشند که در تاریکی زندگی می‌‌‌‌‌‌کردند مثلاً خود ما در تاریکی و در دوری از خدا زندگی می‌‌‌‌‌‌کردیم. مگر خدا را شکر می‌‌‌‌‌‌کنم که می‌‌‌‌‌‌گوید وقتی نور عیسی مسیح در زندگی شما آمد همه این چیز‌ها از شما دور شد و شما یک زندگی نو را برای خداوند شروع کرده اید و شما باید مثل نور بدرخشید تا پاکی شما را مردمان دیگر نیز ببینند و خداوند را جلال بدهند. پس دوستان عزیز ! اگر شما اینطور دروغ‌ها را از کسی می‌‌‌‌‌‌شنوید، همین بخش از کلام خدا را از آیۀ اول فصل پنجم اِفسُسیان ، برایشان نشان بدهید و اگر شما فکر می‌‌‌‌‌‌کردید که مسیحیان اینطور هستند، خواهشمندیم که اینوع افکار را از سرتان دور کنید. می‌‌‌‌‌‌خواهم اعتراف کنم که من هم قبل از اینکه مسیحی شوم، همین فکر‌ها را در مورد مسیحیان داشتم و شنیده بودم که بسیار چیز‌های بد در مورد مسیحیان می‌‌‌‌‌‌گفتند و بسیار متوجه هم بودم و بار اول که کلام خدا شنیدم و یک دوست ما گفت که می‌‌‌‌‌‌خواهی با ما به کلیسا بروی؟ گفتم برادر متوجه باشی که من کلام خدا را می‌‌‌‌‌‌خوانم ولی عیسوی‌ها مردم‌های بد هستند. اما همان همسایه ما برایم گفت که جواد جان ! در مورد من ، همسرم و اولاد هایم که هر روز با ما نشست و برخاست داری، چه فکر می‌‌‌‌‌‌کنی؟ ما و شما در یک کاسه نان خورده ایم و تو فکر می‌‌‌‌‌‌کنی که ما مردم بد هستیم؟ من جواب دادم که نی ! شما خوب مردم هستید، مسیحی‌ها بد هستند و او گفت که ما مسیحی هستیم. آن وقت بود که من فرق را دیدم زیرا چندین ماه بود که ما با این همسایه ما دوست شده بودیم، می‌‌‌‌‌‌دیدیم و یکدیگر را شناخته بودیم و زندگی او یک برکت بود و بعداً که دیگر مسیحی‌ها را از طریق او شناختم و دیدم، واقعاً خداوند را شکر کردم و فهمیدم که مردم در مورد مسیحیان چیز‌های غلط می‌‌‌‌‌‌گویند و بعد از آن کلام خدا را برایم نشان داد. نه تنها از این جای کلام خدا که خواندیم بلکه در چندین جای دیگر دربارۀ زندگی پاک و قدوسیت خداوند می‌‌‌‌‌‌توانیم ، بخوانیم. من دعا می‌‌‌‌‌‌کنم که اگر تا امروز هر چیزی در مورد مسیحیان شنیده باشید ، امروز که کلام خدا را خواندید نظر تان در مورد مسیحیان و کلام خدا ، تغییر کرده باشد.
 
۹. اگر چنین نوری در وجود شماست ، باید اعمالتان نیک ، درست و راست باشد. ۱۰ بکوشید تا دریابید چه چیزهایی خداوند را خشنود می‌‌‌‌‌‌سازد. ۱۱ در کارهای پوچ شرارت و تاریکی شرکت نکنید، بلکه بگذارید نور شما بر آنها بتابد تا زشتی آنها بر همگان آشکار شود. ۱۲ زیرا کارهای زشتی که خدانشناسان در تاریکی انجام می‌‌‌‌‌‌دهند، حتی ذکرشان هم شرم آور است . ۱۳ اما هنگامی که نور شما بر گناهان ایشان می‌‌‌‌‌‌تابد، زشتی آنها دیده می‌‌‌‌‌‌شود و متوجه می‌‌‌‌‌‌شوند که چقدر در اشتباهند. در اثر همین، ممکن است بعضی از ایشان بازگشت کنند و فرزندان نور گردند. 14 از اینرو است که خدا در کتاب آسمانی می‌‌‌‌‌‌فرماید: “ای تو که خوابیده ای، بیدار شو و از میان مردگان برخیز، و نور مسیح بر تو خواهد درخشید.” ۱۵ پس مراقب اعمال و رفتار تان باشید، زیرا در روز‌های دشواری زندگی می‌‌‌‌‌‌کنیم. ۱۶ به همین جهت، جهالت و نادانی را از خود دور کرده، عاقل و خرداندیش باشید، و از هر فرصتی سود بجویید تا اعمال نیک بجا آورید. ۱۷ بدون تامل دست به کاری نزنید، بلکه سعی کنید خواست و اراده خدا را دریابید و مطابق آن زندگی کنید. ۱۸ از مستی بپرهیزید زیرا مستی انسان را به راه‌های زشت می‌‌‌‌‌‌کشاند. در عوض از روح خدا پر شوید.
دوستان گرامی! بهترین راه اینست که شما نباید به حرف مردم گوش بدهید زیرا شیطان نمیخواهد که روشنی باشد زیرا در جایی که روشنی باشد شیطان نمیتواند حضور داشته باشد. بناً شیطان همیشه کوشش می‌‌‌‌‌‌کند تا مانع روشنی شود تا او بتواند در تاریکی زندگی خود را پیش ببرد. ما خواهش می‌‌‌‌‌‌کنیم که شما دوستان عزیز کلام حقیقی خداوند را مطالعه بکنید و بعد از آن می‌‌‌‌‌‌توانید قضاوت کنید.

دانلود