شما چی گونه وقت تان را در خانه سپری می‌کنید؟

  

  ۱ مه ۲۰۲۰

ما باید از وقت خود در زمان قرنتین لذت ببریم و با خانم، خواهر، مادر و دختر خود خشونت نکنیم. افسسیان فصل ۴ آیه ۲ همیشه فروتن، ملایم و بردبار باشید و با محبت یکدیگر را تحمل کنید

دانلود