شما چقدر تلاش می‌کنید تا نان روزانه تان را به دست آورید؟

  

  ۲۹ ژانوِیه ۲۰۲۱

ما همه زیاد تلاش می‌کنیم تا نان روزانه را برای خود و خانواده خود فراهم کنیم. وقتی ما در مورد نان روحانی صحبت می‌کنیم، خداوند برای ما نان روحانی را از طریق عیسای مسیح فراهم کرده است و وظیفه پذیرفتن این نان و خوردن آن است یعنی به عیسای مسیح ایمان بیاوریم و از او نان روحانی خود را دریافت کنیم

دانلود