شما نمک جهان هستید

  ۲۹ دقیقه

  ۱۶ فِورِیه ۲۰۲۱

شما نمک دنیا هستید ولی هرگاه نمک مزۀ خود را از دست بدهد، چگونه می توان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد، جز آنکه بیرون ریخته پایمال مردم شود
بياييد اول به نمک نگاه کنيم. چرا عیسی مسیح به پیروان خود می‌گوید شما نمک جهان هستید. مگر نمک چه می‌کند؟

دانلود