شاید بپرسید در شرایط آشفته کنونی افغانستان خدا در کجاست ؟

  ۱ دقیقه ۶ ثانیه

  ۲۰ اوت ۲۰۲۱

خداوند می‌گوید که او هیچگاه در سختی‌ها ما را تنها نمیگذارد و در درد‌ها و غم‌های ما شریک خواهد بود، او چوپان نیکوی است که جان خود را برای گوسفندانش فدا ساخت

دانلود