سوال من:‌ من کی هستم؟

  ۳ دقیقه ۳۱ ثانیه

  ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۱

ما اغلب از دیگران پاسخ می‌‌‌‌خواهیم. بعضی اوقات سوال می‌‌‌‌پرسیم چون می‌‌‌‌خواهیم بدانیم. در مواقع دیگر، ما می‌‌‌‌خواهیم نشان دهیم که برتر هستیم و بیشتر می‌‌‌‌دانیم. پرسش از دیگران بسیار آسان است. سوال کردن از خودمان بسیار دشوارتر است. با این وجود، مهم است که بعضی اوقات سوالات صادقانه از خود بپرسیم زیرا وقتی از خود صادقانه سوال می‌‌‌‌کنیم، آن وقت می‌‌‌‌توانیم نزد خود و با خدا در حقیقت زندگی نمایم. پس سوال امروز من از خودم این است: من کی هستم؟

دانلود