سوالات عام در باره ایمان مسیحیت

سوالات عام در باره ایمان مسیحیت

  اخیرا: ۱ ژانوِیه ۲۰۲۳

امکان زیاد دارد که وقتی کلمه «مسیحیت» را می‌‌‌شنوید، در مورد آن سؤالات داشته باشید. سوالات مانند:
عیسی مسیح کیست؟
چرا او به جهان آمد؟
آیا عیسی پسر خدا است؟
تثلیث چیست؟
آیا مسیحیان به سه خدا اعتقاد دارند؟
اینها سوالات عام هستند. اینها سؤالاتی هستند که ما به آنها پاسخ خواهیم داد.

برنامه‌ها