سهم ایمان در تحقیقات و پیشرفتهای علمی

  ۴ دقیقه ۵۳ ثانیه

  ۱۴ نُوامبر ۲۰۲۰

ایمان در تحقیق و توسعه علمی ارتباط و سهم ارزشمندی دارد. در حالی که علم می‌خواهد به این سوال پاسخ دهد که جهان چگونه به وجود آمده است ، ایمان به خالق واقعی به این سوال پاسخ می‌دهد که این جهان وسیع برای چه مقصد خلق شده است؟

دانلود