سلطان قلبها

  ۴ دقیقه ۱۱ ثانیه

  ۱۵ نُوامبر ۲۰۲۲

عیسی مسیح بر قلب‌های ما سلطنت می‌کند و در نام او شفا و قدرت است.

دانلود

متن برنامه / متن سرود

نام عیسی بود ورد زبان‌ها

نام عیسی بود اعلاج درد‌ها

نام عیسی اول و آخرین است

نام عیسی دهد درد‌ها را شفا


به نزدت آمدم با روح خسته

بگیر دستم پدر قلبم شکسته

وجودم پر شده از آه و ناله

دیگر قوت در این پاها نمانده


بگیر دستم پدر محکم به دستت

که دیگر در گناهان من نه افتم

دیگر هرگز مرا مگذار تو تنها

تویی عیسی تویی سلطان قلبها


بگیر دستم پدر محکم به دستت

که دیگر در گناهان من نه افتم

دیگر هرگز مرا مگذار تو تنها

تویی عیسی تویی سلطان قلبها


گرفت عیسی مرا در آغوش خود

گرفت درد و غمم را بر دوش خود

اگر امروز تو هم حزینی ای دوست

بدان تنها دوای درد تو اوست


نام عیسی بود حیات جان‌ها

نام عیسی دهد صفا به قلبها

نام عیسی عزیز ترین است

نام عیسی اول و آخرین است


بگیر دستم پدر محکم به دستت

که دیگر در گناهان من نه افتم

دیگر هرگز مرا مگذار تو تنها

تویی عیسی تویی سلطان قلبها