قلعه بلند

  ۳ دقیقه ۸ ثانیه

خداوند مانند قلعه بلند است او از ما حفاظت می‌کند و در امنیت قرار می‌دهد.

دانلود

متن برنامه / متن سرود

تو قدوس تو نیکو قلعه بلند

تو رحیم تو حکیم خدای عظیم


تو قدوس تو نیکو قلعه بلند

تو رحیم تو حکیم خدای عظیم


شبان نیکو آییم سوی تو

عیسی مسیح مالک هستی

عیسی مسیح مالک هستی


محبت شفقت نور حقیقت

عدالت و حکمت راه ابدیت


محبت شفقت نور حقیقت

عدالت و حکمت راه ابدیت


شبان نیکو آییم سوی تو

رب قدیر قادر مطلق


پر ز فیض و راستی تو کان رحمت

درقلب‌های ما، عیسی کن سلطنت


آب حیاتی تنها نجاتی

سرور ما عیسی مسیح


آب حیاتی تنها نجاتی

سرور ما عیسی مسیح