ستایش و پرستش خداوند

  ۴۷ دقیقه

  ۱۸ مه ۲۰۱۴

خداوند پر جلال از ما می‌‌خواهد که به حضور او با خوشی و شادی رفته با آواز شادمانی او را پرستش نماییم. زیرا محبت او بر ما جاریست و او ما را دوست دارد. پس به این اساس ما او را با سرود و آواز پرستش می‌‌کنیم.
بواسطه کلام زنده‌اش، او همیشه با ما در صحبت است. خداوند توسطه کلام زنده اش ما را هادی و رهنماست. با اقتدار عیسی مسیح خدای زنده بر تمام شرارت‌ها و پلیدی‌ها غلبه می‌‌کنیم. زیرا خداوند با ماست و تنها او قادر مطلق و بی‌همتاست.

دانلود