زندگی تازه با روح‌القدس خداوند

  ۳۰ دقیقه

  ۹ سِپتامبر ۲۰۱۲

عیسی بخاطر به این دنیا آمد تا که به ما یک زندگی نو ببخشد. کسی که در مسیح است، یک خلقت نو است. وقتی ما تعمید با روح‌القدوس می‌‌شویم، یعنی که ما با روح‌القدوس پر می‌‌شویم . روح‌القدوس یکی از شخصیت‌های سه گانه خداوند است. وقتی مسیح به آسمان سعود کرد، بعد از آن روح‌القدوس به زمین آمد. فعلاً عصر روح‌القدوس است. خداوند روح‌القدوس را به کسانی می‌‌بخشد که از او بخواهد. ثمره روح‌القدوس در ما عبارت از: محبت، خوشی، سلامتی، صبر، مهربانی، وفاداری و خویش تن داری می‌‌باشد.

دانلود