زنده‌گی نو در مسیح بخش دوم

  ۲۷ دقیقه

  ۸ اُکتُبر ۲۰۲۱

همانطور که مسیح نسبت به ما با محبّت رفتار کرده است ما نیز باید این کار خوب خدا را تقلید کرده، نسبت به برادران و خواهران خود رویۀ محبّت و فیض پیشه کنیم. همانگونه که مسیح ما را محبّت کرد، ما نیز باید دیگران را محبّت نماییم و همیشه کوشش کنیم که محبت ما الهام بخش و تأثیر گذار باشد.
مهمترین مسئله ما این است که نحوۀ زندگی ما باید چگونه باشد. ما باید مراقب باشیم و با حکمت زندگی کنیم. زیرا که فقط نادانان و احمقان هستند که به نحوۀ زندگی و رفتار خود اهمیت نمی‌دهند! از اینکه فرزند نور هستیم باید که نور ما دیده شود.

دانلود