زخمهای گذشته را چگونه درمان کرد؟

  ۲۸ دقیقه

  ۲۴ دِسامبر ۲۰۲۰

در این دنیای شکسته و آشفته ، بسیاری از ما با زخم‌های درونی که از گذشته با خود حمل داریم ، دست و پنجه نرم می‌کنیم.
زخم‌های جسمی به زودی بهبود می‌یابند ، اما زخم‌های عاطفی ممکن است به زمان طولانی و تلاش طاقت فرسا نیاز داشته باشند.
بهترین راه برای درمان زخمهای درونی بخشش است که به نوبه خود نیاز به جراات و قوت دارد.

دانلود