روزۀ واقعی

  ۲۸ دقیقه

  ۲۳ مارس ۲۰۲۰

در مسیحیت هدف روزه فقط غذا نخوردن و آب نه نوشیدن نیست بلکه عمق دادن به رابطه ما با خدای آفریدگار است. در مسیحیت می‌‌توان در زمان‌های مختلف روزه گرفت و خود می‌‌توانیم با خدا تعیین کنیم که چند روز در باره موضوع خاصی یا برای ملاقات با خدا یا برای شنیدن صدای خدا در باره موضوع خاصی یا دریافت جواب دعایی می‌‌خواهیم روزه بگیریم. در ضمن نوع روزه گرفتن را نیز خود تعیین می‌‌کنیم. مثلا" بعضی تصمیم می‌‌گیرند 4 روز هیچ چیز نخورند و فقط کمی آب بنوشند و بعضی تصمیم می‌‌گیرند چند روز فقط غذای ساده بخوردند ویا مثلا از صبح تا ظهر چیزی نمیخوردند و نمی نوشند.
برای درک بهتر موضوع از شما دعوت می‌‌کنیم که به این برنامه گوش دهید. تشکر!

دانلود