روح القدس - خدا در وجود ما

  ۲۸ دقیقه

  ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۲

ما مسیحیان معتقدیم که روح القدس بر اساس الگوی مشارکتی که در تثلیث دارد، در ایمان به عیسی مسیح وارد وجود ما می‌شود و یک رابطه و شراکت صمیمانه و دوستانه را با ما آغاز می‌کند. روح القدس راهنمای ما در طول زندگی زمینی ما است. او به ما می‌آموزد، ما را به تمام حقیقت هدایت می‌کند، و ما خدا را در روح و راستی از طریق عمل روح القدس می‌پرستیم. صمیمانه شما عزیزان را تشویق می‌کنیم این برنامه را مشاهده کرده و درین زمینه بیشتر معلومات کسب کنید.

دانلود