رساله یعقوب: ایمان با عمل

رساله یعقوب: ایمان با عمل

  اخیرا: ۷ نُوامبر ۲۰۲۰

در این فصل نو راز زندگی، ما رسالهء یعقوب را بررسی خواهیم کرد. یعقوب، که یکی از بردران عیسی مسیح و یکی از رهبران کلیسا اولیه بود، ما را در باره ایمان که زنده است،‌ ایمان که ثمر می‌‌‌‌آورد، یاد می‌‌‌‌دهد. ما همچنان حوادثی که در افغانستان رخ می‌‌دهد را از نگاه کلام خداوند با شما در میان خواهیم گذاشت.

برنامه‌ها