راز و نیاز با خدا

  ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۵

                            ای همه هستی ز تو پیدا شده    خاک ضعیف از تو توانا شده

دخترم که تازه تولد شده بود با او صحبت مینمودم. کدام پدری است که از صحبت با فرزند خود لذت نبرد. من با صحبت نمودم با دخترم لذت میبردم و از خوشی ده لباس نه می گنجیدم. گر چه دخترم نه میتوانست که جواب من را با الفاظ و کلمات بدهد. ولی همینکه برایم لبخند می زد گویا که کسی جهان را برای من داده است.
به همین ترتیب پدر آسمانی ما نیز دوست دارد که با فرزندان خود صحبت نمایید، محبت خود را به آنها نشان دهد و هم چنان تعلیم شان دهد و در مشکلات کمک شان کند.
در کتاب مقدس میخوانیم :«خداوند به من فرمود تا به شما بگویم که جنگ نکنید، زیرا خداوند با شما نمی رود و دشمن، شما را شکست میدهد. من آنچه را که خداوند به من فرمود به شما گفتم، اما شما توجه نکردید. شما مغرور شدید و از فرمان خداوند سرکشی نموده و برای جنگ به کوهستان رفتید. همان بود که اَمُوریانی که ساکنین آنجا بودند، به مقابلۀ شما آمدند و مانند خیل زنبور شما را دنبال کردند و از سعیر تا حُرما شکست دادند» (تثنیه ۱: ۴۲ – ۴۴)
گاهی هم خداوند برای جلب توجه ما به خود، برکتی غیر منتظره را به ما عطا می‌‌کند. مثلاً، برکت صبر و محبت او نسبت به ما، در حالی که در گناه به سر می‌‌بریم.
در کتاب رومیان نوشته شده است:« آیا فراوانی مهر و بردباری و صبر خدا را ناچیز می شماری؟ مگر نمیدانی که منظور مهربانی خدا این است که تو را به توبه راهنمایی فرماید؟»  (رومیان ۲: ۴).
همینطور، خداوند گاهی از شکست‌ها، مشکلات و مریض ها، همچو ابزاری مفید برای جلب توجه ما به خود استفاده می‌‌نماید.
یک نکته بسیار مهم را باید همیشه به خاطر داشته باشیم.و آن اینکه؛ خداوند در همه اوقات و درهمه شرایط برای خیریت، برکت و صلاح ما، و نهایتا ً برای جلال نام خود، در عمل می‌‌باشد.
در شرایطی که خداوند قصد جلب توجه ما را به خود دارد بلافاصله به وی توجه کامل نموده و در نهایت فروتنی، سعی در شنیدن و اطاعت از اوامر وی نمأییم. در فاجعه ها، شکست‌های غمناک و مریضی‌های دردناکِ ما، خداوند در صبر است تا ببیند آیا ما به وی توجه میکنیم.  خداوند در اینگونه شرایط به ما صبر می‌‌کند تا ما به سوی او رفته و بپرسیم:
«پدر آسمانی من، آیا توسط این شرایطِ از من چه میخواهید.» خداوند از این طریق با ما صحبت میکند.
ما حضور خدا را درعجایب طبیعت دیده میتوانیم و خدا از این طریق با ما صحبت میکند. هزاران نعمت دراطراف ما است که از نیکویی و مهربانی خدا سخن میگوید.
خدا به وسیله دیگر پیروها مسیح با ما صحبت می نماید. خدا میخواهد که ما با سایر پیرو های مسیح معاشرت و ارتباط داشته باشیم تا از طریق آنها ما را تشویق، رهنمایی و یاری نماید. در کتاب مقدس نوشته شده است« به خاطر احترامی که به مسیح دارید، مُطیع یکدیگر باشید.» (افسسیان 21:5)
خدا با ما از طریق شبانان، معلمین، مبشرین و نویسندگان نیز صحبت می نمایند.
شرکت در مشارکت ها هم برای ما پیرو های مسیح بسیار مهم است، زیرا خدا در آنجا حضور دارد و با ما صحبت می نماید « زیرا هرجا که دو یا سه نفر بنام من جمع شوند، من آنجا در میان آنها هستم» (متی 20:18)
خدا اغلب از طریق کلمات سرود های روحانی با ما سخن می گوید. او پیغام مخصوص را که به آن احتیاج داریم در قالب کلمات سرود به ما می بخشد.
خدا از طریق کلام خود یعنی کتاب مقدس با ما صحبت میکند. ای مطمئن ترین وسیلۀ رساندن پیغام او است.
زمانی ما میتوانیم صدای خدا را خوبتر بشنویم که:هر روز کتاب مقدس را بخوانیم و راجع به آنچه در آن نوشته شده فکر کنیم تا کلام خدا ا بدانیم. درکتاب مقدس نوشته شده است:«تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح عیب ها و پرورش ما در عدالت مفید است تا مرد خدا برای هر کار نیکو کاملاً آماده و مجهز باشد.»
(دوم تیموتاوس3: 16 و17)
هر روزه دعا کنید. بخواهید که خدا با شما صحبت نماید. سرود های روحانی بخوانید و در مورد کلمات آنها فکر کنید.   کوشش کنید نیکویی، قدرت و محبت خدا را که شما را احاطه نموده است درک نمایید.
هر چه را خدا میگوید انجام دهید، به یاد داشته باشید اگر میخواهید که او شما را رهبری کند، باید از او پیروی نماید.

مقاله‌های اخیرا