پخش  زنده هر جمعه ساعت ۷ بعد از ظهر به وقت افغانستان

با ایمان به عیسای مسیح دلهای شماهرگز پریشان نخواهد شد

بخشهای کوتاه

  

  ۸ اُکتُبر ۲۰۲۱

.ما مسیحیان بر این باوریم که با ایمان به عیسی مسیح می‌توانیم با خداوند آزادانه در ارتباط باشیم. حتی در زمان رنج، ترس و اضطراب، در او احساس آرامش کنیم و در گمگشتگی و تاریکی خویش، امید را در او بیابیم و محبت واقعی یک پدر، و آرامشی الهی را همواره احساس کنیم .

دانلود
شعیب

شعیب

شعیب در شهرکابل متولد و زنده گی نموده است. او فاکولته حقوق پوهنتون کابل را به اتمام رسانده و در سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان ایفای وظیفه نموده است. کارنمودن با وی لذت بخش بوده چون او حرف دل اش را همیشه بی آلایش ابراز می‌دارد وی برنامه "راز زندگی" را گرداننده گی نموده و با اشتیاق تمام می‌‌خواهد که محبت خدا و ایمان‌ش به عیسی میسح را برای هم می‌هنان خویش شریک نمایند