پخش  زنده هر جمعه ساعت ۷ بعد از ظهر به وقت افغانستان

خدمت در پادشاهی خدا، بخش اول: شیوه‌های رهبری

درس از کتاب مقدس: خدمت در پادشاهی خدا

  ۱ ساعت

  ۹ آوریل ۲۰۲۴

درس از کتاب مقدس: خدمت در پادشاهی خدا، بخش اول: سبک‌های رهبری
عیسی به ما می‌آموزد که خدمتگزار باشیم. او پادشاه بود و هست اما خود را فروتن کرد و جان خود را برای گناهان ما بر روی صلیب داد. او نمونه بزرگی از یک خدمتکار در پادشاهی خداست. او گفت هر که می‌خواهد در میان شما رهبر باشد، باید خدمتکار شما باشد (متی ۲۰ آیه ۲۶). چندین نوع رهبر در جهان وجود دارد. بر اساس تعالیم عیسی، خدمتگزار تقویت کننده یا توان بخشنده به دیگران، بهترین نوع رهبری خدمتگزار است.

دانلود
شعیب

شعیب

شعیب در شهرکابل متولد و زنده گی نموده است. او فاکولته حقوق پوهنتون کابل را به اتمام رسانده و در سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان ایفای وظیفه نموده است. کارنمودن با وی لذت بخش بوده چون او حرف دل اش را همیشه بی آلایش ابراز می‌دارد وی برنامه "راز زندگی" را گرداننده گی نموده و با اشتیاق تمام می‌‌خواهد که محبت خدا و ایمان‌ش به عیسی میسح را برای هم می‌هنان خویش شریک نمایند