پخش  زنده هر جمعه ساعت ۷ بعد از ظهر به وقت افغانستان

چگونه از دوران سخت زندگی عبور کنیم

بخشهای کوتاه

  

  ۲۱ ژانوِیه ۲۰۲۲

در این قسمت، برادر آرش از تجربه تلخ از دست دادن دخترش صحبت می‌‌کند و به ما می‌‌آموزد که چگونه ما و همه کسانی که عزیزی را از دست داده اند، با ایمان به خدا و فیض و برکات عیسی مسیح می‌‌توانند مانند آنها بر موقعیت‌های سخت زندگی غلبه کنند. و بار دیگر شادی را به قلب خود بیاورند

دانلود
شعیب

شعیب

شعیب در شهرکابل متولد و زنده گی نموده است. او فاکولته حقوق پوهنتون کابل را به اتمام رسانده و در سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان ایفای وظیفه نموده است. کارنمودن با وی لذت بخش بوده چون او حرف دل اش را همیشه بی آلایش ابراز می‌دارد وی برنامه "راز زندگی" را گرداننده گی نموده و با اشتیاق تمام می‌‌خواهد که محبت خدا و ایمان‌ش به عیسی میسح را برای هم می‌هنان خویش شریک نمایند