پخش  زنده هر جمعه ساعت ۷ بعد از ظهر به وقت افغانستان

پاکسازی خانه خدا

زندگی عیسای مسیح

  ۱ ساعت

  ۶ ژوئن ۲۰۲۳


خانه خدا در عهد عتیق مکان مهمی برای پرستش خدا بود. اولین معبد توسط سلیمان پادشاه در سال ۹۵۷ قبل از میلاد در اورشلیم ساخته شد. کاهن اعظم سالی یک بار در روز کفاره به قدس الاقداس در معبد می‌رفت تا بخور بسوزاند و خون حیوان قربانی بپاشد تا گناهان خود و قوم اسرائیل را جبران کند. کاهن اعظم مجبور بود این کار را هر سال انجام دهد، اما عیسی کاهن اعظم ما یک بار برای همیشه جان خود را بر روی صلیب داد تا هرکس به او ایمان داشته باشد بخشیده می‌شود و زندگی ابدی خواهد داشت.

دانلود
شعیب

شعیب

شعیب در شهرکابل متولد و زنده گی نموده است. او فاکولته حقوق پوهنتون کابل را به اتمام رسانده و در سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان ایفای وظیفه نموده است. کارنمودن با وی لذت بخش بوده چون او حرف دل اش را همیشه بی آلایش ابراز می‌دارد وی برنامه "راز زندگی" را گرداننده گی نموده و با اشتیاق تمام می‌‌خواهد که محبت خدا و ایمان‌ش به عیسی میسح را برای هم می‌هنان خویش شریک نمایند