پخش  زنده هر جمعه ساعت ۷ بعد از ظهر به وقت افغانستان

شنیدن و انجام دادن

رساله یعقوب: ایمان با عمل

  

  ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۰

یعقوب فصل ۱ آیه‌های ۱۹-۲۷ به ما درس مهم در مورد زندگی کردن براساس ایمان را می‌دهد. وقتی ما در مشکلات باشیم، ما قهر می‌شویم و براساس احساسات عکس العمل نشان می‌دهیم. اما یعقوب به می‌گوید که به زودی قهر نشویم و حوصله شنیدن دیگران را داشته باشیم. آیه ۲۷ به ما می‌گوید که دینداری واقعی آنست که به یتیمان و بیوه زنان کمک کنیم و از فساد دنیا دور باشیم. ما می‌آموزیم که وقتی قهر می‌شویم ما نباید گناه کنیم یعنی باید به کسی ضرر نرسانیم و دیگران را دشنام ندهیم. ما باید همیشه زندگی خود را به عیسای مسیح بسپاریم چون که عیسای مسیح ما را دوست دارد.

دانلود

شعیب

شعیب در شهرکابل متولد و زنده گی نموده است. او فاکولته حقوق پوهنتون کابل را به اتمام رسانده و در سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان ایفای وظیفه نموده است. کارنمودن با وی لذت بخش بوده چون او حرف دل اش را همیشه بی آلایش ابراز میدارد وی برنامه "راز زندگی" را گرداننده گی نموده و با اشتیاق تمام می‌خواهد که محبت خدا و ایمان‌ش به عیسی میسح را برای هم میهنان خویش شریک نمایند