پخش  زنده هر جمعه ساعت ۷ بعد از ظهر به وقت افغانستان

اخطار و هوشدار به ثروتمندان

رساله یعقوب: ایمان با عمل

  ۱ ساعت

  ۲۴ اُکتُبر ۲۰۲۰

رساله یعقوب فصل ۵ آیتهای ۱-۶ به ما درس می‌دهد که ثروتمندان باید به خدا اتکا کنند نه به ثروت خود. پولداران و ثروتمندان باید دیگران را کمک کنند. عیسای مسیح در متا فصل ۶ آیه‌های ۱۹-۲۴ به ما رهنمایی می‌کند که ثروت خود را در آسمان ذخیره کنیم معنایش این که به دیگران کمک کنیم، به دیگران مهربان باشیم. همچنان مردم ثروتمند باید عدالت و راستی را اجرا کنند. یک عده از ثروتمندان، فقیران را برای اهداف خود سوَ استفاده می‌کنند یا این که معاش یا مزد کار کارگران خود را نمیدهند. خداوند قاضی و داور است و همه چیز را می‌بیند. فرق نمیکند که ما ثروتمند هستیم یا فقیر همه ما باید پادشاهی خدا را بطلبیم و به خدا در زندگی روزمره خود اتکا داشته باشیم. ما نباید به ثروت و قدرت و شهرت خود در زندگی تکیه کنیم.

دانلود

شعیب

شعیب در شهرکابل متولد و زنده گی نموده است. او فاکولته حقوق پوهنتون کابل را به اتمام رسانده و در سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان ایفای وظیفه نموده است. کارنمودن با وی لذت بخش بوده چون او حرف دل اش را همیشه بی آلایش ابراز میدارد وی برنامه "راز زندگی" را گرداننده گی نموده و با اشتیاق تمام می‌خواهد که محبت خدا و ایمان‌ش به عیسی میسح را برای هم میهنان خویش شریک نمایند