پخش  زنده هر جمعه ساعت ۷ بعد از ظهر به وقت افغانستان

آیا شما فکر می‌کنید که افغانستان لعنت شده است؟

بخشهای کوتاه

  ۱ دقیقه ۹ ثانیه

  ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۱

یک تعداد از افغانها به این عقیده هستند که افغانستان لعنت شده است چون مردم افغانستان برای دهه‌ها تحت رنج و ظلم قرار دارند. عیسای مسیح برای لعنت و گناه ما در صلیب جان خود را داد. عیسای مسیح می‌خواهد تا ما را از سلطه گناه و لعنت نجات داده، ببخشد و برکت دهد. در متا فصل ۱۱ آیه ۲۸ می‌خوانیم: ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد.

دانلود
شعیب

شعیب

شعیب در شهرکابل متولد و زنده گی نموده است. او فاکولته حقوق پوهنتون کابل را به اتمام رسانده و در سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان ایفای وظیفه نموده است. کارنمودن با وی لذت بخش بوده چون او حرف دل اش را همیشه بی آلایش ابراز می‌دارد وی برنامه "راز زندگی" را گرداننده گی نموده و با اشتیاق تمام می‌‌خواهد که محبت خدا و ایمان‌ش به عیسی میسح را برای هم می‌هنان خویش شریک نمایند