پخش  زنده هر جمعه ساعت ۷ بعد از ظهر به وقت افغانستان

در ۱۷ ساعت ۵۷ دقیقه می‌آید

عیسای مسیح به شاگردان ظاهر شد

زندگی عیسای مسیح

  ۱ ساعت

  ۲۸ نُوامبر ۲۰۲۳

درس امروز مجموعه درسها در مورد انجیل لوقا را به پایان می‌رساند. ما در مورد عیسی، درسها، معجزات، مرگ و رستاخیز او آموختیم. وقتی عیسی کشته شد، شاگردانش ناامید و اندوهگین شدند، زیرا خداوند و معلم خود را از دست دادند. وقتی شاگردان خبر دوباره زنده شدن عیسی را شنیدند، یک تعداد شان باور نکرد، اما عیسی به آنها گفت که دستان او را لمس کنند. عیسی با شاگردانش نشست و غذا خورد. هنگامی که عیسی شاگردان خود را برکت داد و به آسمان برده شد، شاگردان او را پرستش کردند. عیسی شایسته پرستش و ستایش ماست.

دانلود
شعیب

شعیب

شعیب در شهرکابل متولد و زنده گی نموده است. او فاکولته حقوق پوهنتون کابل را به اتمام رسانده و در سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان ایفای وظیفه نموده است. کارنمودن با وی لذت بخش بوده چون او حرف دل اش را همیشه بی آلایش ابراز می‌دارد وی برنامه "راز زندگی" را گرداننده گی نموده و با اشتیاق تمام می‌‌خواهد که محبت خدا و ایمان‌ش به عیسی میسح را برای هم می‌هنان خویش شریک نمایند