پخش  زنده هر جمعه ساعت ۷ بعد از ظهر به وقت افغانستان

خداوند خوب و نیکوست

Short Segments

  ۱ دقیقه ۳۱ ثانیه

  ۲۷ مارس ۲۰۲۰

خداوند ویروس کرونا را خلق نکرده است. خداوند چیزهای بد را خلق نمیکند چون طبیعت خداوند خوب و زیباست. ما ایمان داریم که خداوند روشنی است و هیچ تاریکی در خداوند وجود ندارد به این معنا که خداوند چیزهای شیطانی را خلق نمیکند. خداوند شفا دهنده است و همزمان ما باید توصیه‌های وزارت صحت یا بهداشت را به صورت جدی در نظر گرفته و عمل کنیم. دستان خود را با صابون و آب گرم مکررن بشوییم.

دانلود
به اشتراک بگذارید
گفتگو

شعیب

شعیب در شهرکابل متولد و زنده گی نموده است. او فاکولته حقوق پوهنتون کابل را به اتمام رسانده و در سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان ایفای وظیفه نموده است. کارنمودن با وی لذت بخش بوده چون او حرف دل اش را همیشه بی آلایش ابراز میدارد وی برنامه "راز زندگی" را گرداننده گی نموده و با اشتیاق تمام می‌خواهد که محبت خدا و ایمان‌ش به عیسی میسح را برای هم میهنان خویش شریک نمایند