پخش  زنده هر جمعه ساعت ۷ بعد از ظهر به وقت افغانستان

رفکه بخش دوم: مصنوع دست خدا

رفکه

  ۱ ساعت

  ۲۲ ژانوِیه ۲۰۲۱

وقتی ما در مشکلات و غمهای زندگی قرار می‌گیریم، شاید فکر کنیم که خدا از ما دور شده است و در قصه ما نیست. شاگردان عیسای مسیح در قایق با عیسای مسیح بودند و عیسای مسیح خواب رفته بود. وقتی طوفان نزدیک بود قایق شان را چپه کند و شاگردان ترسیدند و عیسای مسیح را بیدار کردند. عیسای مسیح طوفان را آرام کرد. عیسای مسیح در صلیب جان خود را داد و در روز سوم زنده شد. عیسای مسیح زنده است و او همیشه ما را دیده و می‌شنود. وقتی ما با طوفانهای زندگی مواجه می‌شویم مانند شاگردان باید عیسای مسیح را صدا بزنیم و از او کمک بخواهیم. عیسای مسیح می‌خواهد ما را در طوفانهای زندگی ما نجات بدهد.

دانلود

شعیب

شعیب در شهرکابل متولد و زنده گی نموده است. او فاکولته حقوق پوهنتون کابل را به اتمام رسانده و در سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان ایفای وظیفه نموده است. کارنمودن با وی لذت بخش بوده چون او حرف دل اش را همیشه بی آلایش ابراز میدارد وی برنامه "راز زندگی" را گرداننده گی نموده و با اشتیاق تمام می‌خواهد که محبت خدا و ایمان‌ش به عیسی میسح را برای هم میهنان خویش شریک نمایند