پخش  زنده هر جمعه ساعت ۷ بعد از ظهر به وقت افغانستان

پادشاهی خدا

زندگی عیسای مسیح

  ۱ ساعت

  ۲۴ ژانوِیه ۲۰۲۳

عیسای مسیح یک درس مهم در مورد پادشاهی خدا به ما می‌دهد. خدا ما به پادشاهی خود دعوت می‌کند اما تنها از طریق ایمان به عیسای مسیح است که ما شامل پادشاهی خدا شده می‌توانیم. جشن پادشاهی خدا به معنای توبه کردن و ایمان آوردن به عیسای مسیح منحیث نجات دهنده ماست. عیسای مسیح همه را دعوت می‌کند که به او ایمان بیاورد و صاحب زندگی جاوید شود.

دانلود
شعیب

شعیب

شعیب در شهرکابل متولد و زنده گی نموده است. او فاکولته حقوق پوهنتون کابل را به اتمام رسانده و در سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان ایفای وظیفه نموده است. کارنمودن با وی لذت بخش بوده چون او حرف دل اش را همیشه بی آلایش ابراز می‌دارد وی برنامه "راز زندگی" را گرداننده گی نموده و با اشتیاق تمام می‌‌خواهد که محبت خدا و ایمان‌ش به عیسی میسح را برای هم می‌هنان خویش شریک نمایند