پخش  زنده هر جمعه ساعت ۷ بعد از ظهر به وقت افغانستان

عیسای مسیح در برابر پیلاطوس

برنامه‌های زنده

  ۱ ساعت

  ۲۴ مه ۲۰۲۰

در مرقس فصل ۱۵ آیه‌های ۱-۱۵ ما می‌خوانیم که رهبران مذهبی عیسای مسیح را به حاکم رومی تحویل دادند. پیلاطوس حاکم رومی از عیسای مسیح سوال کرد: آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسای مسیح جواب داد: همان است که می‌گویی. رهبران مذهبی از پیلاطوس خواهش کردند تا یک جنایتکار را به جای عیسای مسیح رها کند و عیسای مسیح را مصلوب نماید. پیلاطوس نمیخواست که شورش برضد رومیان رخ دهد و فرمان داد تا عیسای مسیح را مصلوب کنند. عیسای مسیح از خود دفاع نکرد بلکه با فروتنی مرگ را قبول کرد چون او می‌دانست که زندگی خود را برای گناه تمام بشر در صلیب می‌دهد.

دانلود

شعیب

شعیب در شهرکابل متولد و زنده گی نموده است. او فاکولته حقوق پوهنتون کابل را به اتمام رسانده و در سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان ایفای وظیفه نموده است. کارنمودن با وی لذت بخش بوده چون او حرف دل اش را همیشه بی آلایش ابراز میدارد وی برنامه "راز زندگی" را گرداننده گی نموده و با اشتیاق تمام می‌خواهد که محبت خدا و ایمان‌ش به عیسی میسح را برای هم میهنان خویش شریک نمایند