پخش  زنده هر جمعه ساعت ۷ بعد از ظهر به وقت افغانستان

صلح یا نزاع

برنامه‌های زنده ۲۰۱۳-۲۰۲۰

  ۱ ساعت

  ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۴

دانلود
شعیب

شعیب

شعیب در شهرکابل متولد و زنده گی نموده است. او فاکولته حقوق پوهنتون کابل را به اتمام رسانده و در سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان ایفای وظیفه نموده است. کارنمودن با وی لذت بخش بوده چون او حرف دل اش را همیشه بی آلایش ابراز می‌دارد وی برنامه "راز زندگی" را گرداننده گی نموده و با اشتیاق تمام می‌‌خواهد که محبت خدا و ایمان‌ش به عیسی میسح را برای هم می‌هنان خویش شریک نمایند