پخش  زنده هر جمعه ساعت ۷ بعد از ظهر به وقت افغانستان

در ۸ ساعت ۳۴ دقیقه می‌آید

کوک یا بخیه خطا خورده

رفکه

  ۱ ساعت

  ۱۶ آوریل ۲۰۲۱

بعضی وقتها، لعنت دیگران یا دشنام دادن به دیگران به عادت ما تبدیل می‌شود. منحیث پیروان عیسای مسیح وقتی تحقیر شده یا شکنجه می‌شویم، به ساده گی اتفاق می‌افتد که قهر و عصبانی شده و مانند زنده گی قبل از ایمان به عیسای مسیح رفتار کنیم. درس و زندگی عیسای مسیح به ما می‌گوید که دیگران را لعنت نکرده و در عوض دیگران را برکت بدهیم. بخشیدن دیگران کار یا عمل ساده نیست. بخشیدن دیگران شاید بر ضد عادتهای همیشه گی ما باشد اما وقتی ما بخشیدن دیگران را در زنده گی تمرین می‌کنیم، ما عیسای مسیح را حقیقتن در گفتار و کردار پیروی می‌کنیم. ما انتخاب می‌کنیم که دیگران را ببخشیم تا خود ما بخشیده شویم.

دانلود
شعیب

شعیب

شعیب در شهرکابل متولد و زنده گی نموده است. او فاکولته حقوق پوهنتون کابل را به اتمام رسانده و در سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان ایفای وظیفه نموده است. کارنمودن با وی لذت بخش بوده چون او حرف دل اش را همیشه بی آلایش ابراز می‌دارد وی برنامه "راز زندگی" را گرداننده گی نموده و با اشتیاق تمام می‌‌خواهد که محبت خدا و ایمان‌ش به عیسی میسح را برای هم می‌هنان خویش شریک نمایند