دعا برای کشوری ما افغانستان

  ۲۷ دقیقه

  ۱۷ اوت ۲۰۲۱

دعا راز و نیاز با خدای مهربان و عادل است. دعا راه‌ی برای جلای روح ماست. دعا راه‌ی برای رابطه داشتن با خداست. دعا راه‌ی است برای مقابله با گناه و حربه‌های شیطان. دعا راه‌ی است برای تقویت جان در حضور خدایی که منشا تمام نیکویی هاست. در سختی‌ها و مشکلات از طریق دعا به حضور او می‌‌رویم. در حضور خدا می‌‌توانیم برای کشور خود، مردم خود دعا کنیم.
ای خداوند متعال! دعا می‌‌کنیم که تاریکی‌ها را از کشور عزیزی ما دور بسازی و عدالت تو بییاید و نا امیدی‌ها را از قلب هموطنان ما دور بسازی. آمین.

دانلود