دعا برای شکسته دلان ، معتادان و تمام مریضان در وطن ما

  ۳۰ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

در این برنامه، ما برای کسانی که دل‌های شکسته دارند، برای کسانی که معتاد به موار مخدر هستند، و برای کسانی که مریض هستند در وطن ما دعا می‌‌کنیم.

دانلود