در وقت توفان‌ها به کی روی بیاوریم؟

  ۲۸ دقیقه

  ۶ سِپتامبر ۲۰۱۹

در این روزها هموطنان ما هر روز جان‌های شیرین خود را در اثر جنگ و انتحاری از دست می‌دهند. در این روز‌های بد و طوفانزا چه کنیم؟ به کی رجوع کنیم؟ به خاطر دریافت درست این سوال از شما خواهش می‌کنیم که به برنامه گوش دهید. تشکر

دانلود