درخت کرسمس و بابا نویل

  ۲۷ دقیقه

  ۲۷ نُوامبر ۲۰۱۹

در کرسمس ما درختانی زیاد تزیین شده کاج یا ناجو و پیرمردی سرخ پوش بنام بابه نویل را می‌‌بینیم که در مقبولی جشن کرسمس و سال نو می‌‌آفزاید. این رسم و رواج از چه وقت شروع شد؟

آیا بابا نویل شخصی حقیقی بود؟ آیا تزیین کردن درخت کاج یا ناجو ارتباطی با ایمان مسیحی دارد؟
این سوالات شما هستند که می‌‌خواهیم جواب بدهیم.

دانلود